کتاب هستی متن مقدس

Hasti
کد کتاب : 25488
شابک : 978-9641854074
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 206
سال انتشار شمسی : 1397
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 22 تیر

معرفی کتاب هستی متن مقدس اثر محمد محمدی گرگانی

این کتاب بر مبنای دو اصل نظری تدوین شده است:
نخست این که هستی یک متن مقدس و مبنای معرفت دینی است، که در طول تاریخ مورد غفلت بخشی از متفکرین مسلمان بوده است، هستی به عنوان یک کل یا «وجود» مستمرا و مشتاقانه در آفرینش، انتخاب، هماهنگی و تصمیم است، هر ذره «روح» دارد، در هر ذره یک من و در کل هستی نیز یک «من» وجود دارد، که بی هیچ درنگ در هر «آن» تصمیم می گیرد، انتخاب می کند و «حیات» دارد، نتیجه ی این نگاه آن است که انسان خود را در محضر جهانی با واقعیت شگفت، هماهنگ، شیدا و آفرینش گر می بیند که زنده و اطمینان بخش و ناظر است.
اصل دوم این است که دین دو بخش دارد: الف) ثابت و تغییرناپذیر، ب) متغیر و تغییرپذیر. حوزه ی اول حوزه ی اصول یا ارزش هاست و حوزه ی دوم حوزه ی «امور» یا «روش ها»ست.
مسائلی چون معنی و هدف داری در هستی، هدف زندگی، ویژگی های انسان، عدالت، کرامت ذاتی انسان، حفظ محیط زیست و … حوزه ی اصول است، که تقریبا اکثر آن مورد توافق خرد جمعی روز بشر است، و در اکثر قریب به اتفاق قوانین اساسی دنیا آمده است.
حوزه ی دوم مربوط به راه های رسیدن به هدف ها و ارزش هاست، در این حوزه، مبنا دانایی و خرد جمعی روز بشر است، به تعبیر مرحوم مطهری که دیدگاه اقبال لاهوری را در یک جمله بیان می کند: «دین هدف ها را تعیین می کند و علم راه رسیدن به آن هدف ها را».
روش ها تابع زمان و مکان اند لذا ابدی و جاودانی نیستند و متناسب با زمان تغییر پیدا می کنند، لاجرم میدان عدم قطعیت اند.

کتاب هستی متن مقدس

محمد محمدی گرگانی
محمد محمدی گرگانی فعال سیاسی ملی-مذهبی و از مخالفان حکومت پهلوی و منتقدان جمهوری اسلامی است. وی از نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی، استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می‌باشد. وی که در دوره احمدی نژاد از دانشگاه علامه طباطبایی بازنشسته اجباری شده بود، در دوره جدید مجدداً بازگشت به کار شد. او برای عضویت در نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تابستان ۱۳۵۸) و برای نمایندگی مردم از استان مازندران (که استان ...