کتاب نامه ایران (جلد ششم)

Iran letter
کد کتاب : 32921
شابک : 978-9644238765
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1016
سال انتشار شمسی : 1391
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 25 اردیبهشت

نامه ایران (جلد سوم)
Iran letter
کد کتاب : 32918
شابک : 978-9644236112
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1045
سال انتشار شمسی : 1390
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 25 اردیبهشت

نامه ایران (جلد چهارم)
Iran letter
کد کتاب : 32919
شابک : 978-9644236914
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1111
سال انتشار شمسی : 1387
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 25 اردیبهشت

نامه ایران (جلد پنجم)
Iran letter
کد کتاب : 32920
شابک : 978-9644237645
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1159
سال انتشار شمسی : 1392
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 25 اردیبهشت

نامه ایران (جلد اول)
Iran letter
کد کتاب : 32916
شابک : 978-9644235733
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 979
سال انتشار شمسی : 1396
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 25 اردیبهشت

نامه ایران (جلد دوم)
Iran letter
کد کتاب : 32917
شابک : 978-9644235771
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 1087
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 25 اردیبهشت

معرفی کتاب نامه ایران (جلد اول) اثر حمید یزدان پرست

تاریخ دیرینه ایران ، فرهنگ پر بارش و نقش مهم ایرانیان در پیشبرد تمدن جهانی از یک سو و دشمنی های گوناگون با این کشور ، تاریخ سازی های درو غین و مصادره بزرگان و دانشمند ان ایرانی از سوی دیگر ، هر ایرانی دلسوزی را بر آن می دارد که به دفاع بر خیزد و از میراث معنوی و میهنی خویش پاسداری کند . لازمه این کار شناخت تاریخ ، فرهنگ ، زبان و دیگر وجوه این کشور کهنسال و آگاهی از نقش درخشانش در اعتلای دانش وتمدن بشری است . مجلدات چندگانه « نامه ایران » با همین انگیزه تهیه و تدوین شده است.

کتاب نامه ایران (جلد اول)