کتاب رساله قشیریه

Qushayri
کد کتاب : 34601
مترجم :
شابک : 978-6001210549
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 835
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 12
زودترین زمان ارسال : 29 خرداد

الرساله القشیریه
Qushayri
کد کتاب : 35916
مترجم :
شابک : 978-9643637798
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 543
سال انتشار شمسی : 1391
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 27 خرداد

الرساله القشیریه
Qushayri
کد کتاب : 40809
شابک : 978-9643726393
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 753
سال انتشار شمسی : 1392
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 27 خرداد
ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری
عبدالکریم بن هَوازِن قشیری (۹۸۶ - ۱۰۷۲) صوفی، فیلسوف و مفسّر عربی ایرانی در سدهٔ پنجم هجری بود.از فیلسوفان مسلمان در سده چهارم و پنجم هجری قمری بود. وی همچنین در علم حدیث، کلام، فقه و تفسیر قرآن دانش‌های تخصصی آموزش دید. مهم‌ترین اثر وی الرسالة القشیریة نام دارد. او در زمانی زندگی می‌کرد که خلافت عباسیان در جهان اسلام حکم می‌راند و غزنویان در ایران فرمان می‌دادند. وی معاصر با ابوسعید ابوالخیر بوده‌است.قشیری ار بزرگان تصوف در قرون چهارم و پنجم می‌باشد از اکاب...
قسمت هایی از کتاب رساله قشیریه (لذت متن)
« آثار قشیری خصوصا الرساله الی الصوفیه مشهور به رساله قشریه به مثابه حلقه واسطه ای است که از یک سو سنت کتابت را از نسل پیشین به نسل بعد از خود منتقل می کند واز دیگر سو با نوع نوشتار خود که سخت استوار و جامع و بی حاشیه و بدون زائده است؛ میزانی برای نوعی «تصوف اعتدالی» - و آثار مرتبط با آن - پی می ریزد. پی اندازی و تثبیت این آثار به دست قشیری در حالی است که درست در همان عهد و در همان اقلیم، صوفیان بزرگ دیگری می زیند که یا تمام میراث مکتوب را به آتش می کشند و خوش به نظاره می نشینند و یا جمله آثار خود را به خاک می سپارند و بر گور آن ها درخت می کارند و شادمانه به آبیاری آن می پردازند، درک این نوع نگاه که یکی مبتنی بر نوعی رهیدگی و شوریدگی و دیگر مبتنی بر نوعی اعتدال و میانه روی است، می تواند برای گسترش ابعاد ذهنی و فرهنگی ما بسیار مفید و کارساز باشد و از قضا هر دو نگاه میراث تصوف خراسان بزرگ آن روزگاران است که نقش عظیمی در جریان های بعد از خود ایفا می کنند.»