کتاب نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران در عصر قاجار

The Political System and Social Institution of Iran in the Qajar Period
کد کتاب : 37974
شابک : 978-9647603614
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 782
سال انتشار شمسی : 1385
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران در عصر قاجار اثر غلامرضا ورهرام

در پژوهش حاضر کوشیده شده ضمن بررسی تاریخی تحولات اجتماعی مانند نقش مذهب و چگونگی حرکت های مذهبی سیاسی، تغییرات تشکیلات اداری در چارچوب رویدادهای سیاسی و اقتصادی ایران عصر قاجار معرفی و ارزیابی شود. افزون بر آن مباحث تنظیمات و قوانین در دوران قاجار تاسیس انجمن ها و احزاب و گسترش آن ها از جمله موارد قابل توجه در بررسی حاضر است. در آغاز کتاب منابع این اثر و محتوای آن ها معرفی شده است. روند گسترش تاریخی قاجار، حکومت های عصر قاجار، ساختار حکومت در دوران قاجار (نظام و تشکیلات اداری حکومت، و تقسیمات کشوری و اداری)، سازمان لشکری در دوران قاجار، سیاست مذهبی در عصر قاجار، طبقات و سلسله مراتب اجتماعی در عصر قاجار، تنظیمات و قوانین در دوران قاجار، سیاست های فرهنگی در عصر قاجار، روابط خارجی ایران در دوران قاجار، امتیازها و قراردادهایی که از جانب اتباع و یا دولت های بیگانه با ایران منعقد شده است، جنبش های اجتماعی ایران در عصر قاجار، و گسترش گروه ها و احزاب سیاسی در عصر قاجار.

کتاب نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران در عصر قاجار

دسته بندی های کتاب نظام سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران در عصر قاجار