احمد گلشیری

احمد گلشیری

احمد گلشیری مترجم ایرانی ادبیات داستانی است. وی فعالیت ادبی خود را از جنگ اصفهان آغاز کرد.وی برادر هوشنگ گلشیری و پدر سیامک گلشیری دیگر نویسندگان ایرانی است.

کتاب های احمد گلشیری

دوئل


سال های سگی


گرسنه


ساعت شوم


بهترین داستان های جهان 2


بهترین داستان های جهان 4


بهترین داستان های جهان 3


بهترین داستان های جهان 5


پدرو پارامو


زندگی من


ناپدید شدگان