احمد گلشیری

احمد گلشیری

احمد گلشیری مترجم ایرانی ادبیات داستانی است. وی فعالیت ادبی خود را از جنگ اصفهان آغاز کرد.وی برادر هوشنگ گلشیری و پدر سیامک گلشیری دیگر نویسندگان ایرانی است.

کتاب های احمد گلشیری

گرسنه


دوئل


سال های سگی


ساعت شوم


پدرو پارامو


زندگی من


ناپدید شدگان


بهترین داستانهای کوتاه