احمد گلشیری

احمد گلشیری

احمد گلشیری مترجم ایرانی ادبیات داستانی است. وی فعالیت ادبی خود را از جنگ اصفهان آغاز کرد.وی برادر هوشنگ گلشیری و پدر سیامک گلشیری دیگر نویسندگان ایرانی است.

کتاب های احمد گلشیری

سال های سگی


دوئل


گرسنه


ساعت شوم


بهترین داستان های جهان


بهترین داستان های جهان


بهترین داستان های جهان


بهترین داستان های جهان


پدرو پارامو


زندگی من


ناپدید شدگان


بهترین داستانهای کوتاه