احمد گلشیری

احمد گلشیری

احمد گلشیری مترجم ایرانی ادبیات داستانی است. وی فعالیت ادبی خود را از جنگ اصفهان آغاز کرد.وی برادر هوشنگ گلشیری و پدر سیامک گلشیری دیگر نویسندگان ایرانی است.

کتاب های احمد گلشیری

دوئل


گرسنه


بهترین داستانهای کوتاه


پدرو پارامو


سال های سگی


زندگی من


ناپدید شدگان


ساعت شوم