نگار عجایبی

نگار عجایبی

نگار عجایبی مترجم ایرانی متولد سال 1367 می باشد.

کتاب های نگار عجایبی

نینجا دیگر تنها نیست


نینجا خونسرد می شود


نینجا دست و دلباز می شود


نینجا دیگر نگران نیست


نینجا به فکر همه هست


دالی خرسه


نینجا دیگر فراموش کار نیست


نینجا ماسک می زند


نینجا حرف ندارد


نینجا تمرکز میکند


نینجا امیدوار است


نینجا اختراع می کند


نینجا حواسش به همه هست


نینجا دیگر اضطراب ندارد


نینجا سخت کوش می شود


نینجا آنلاین است


نینجا دیگر عصبانی نیست


نینجا خوش بین می شود


نینجا کمک می کند


نینجا شجاع می شود


نینجا مهربان می شود


نینجا پیگیر می شود


نینجا منظم می شود


نینجا دیگر عجله نمی کند


نینجا اعتماد به نفس دارد


ماموریت لوکا


شکل های هندسی


گوگل


لگو


جهان ترسناک بدون بازیافت


چه می شد اگر…


تو کوچولو هستی نیستی


این مال کیه؟ من تو


من ترسیده ام نترسیده ام


دوستان سبز ما


آرتور سبز


پروانه تو را می شناسم


خرید سبز


حیات وحش در خطر انقراض


بیشتر بخوانید

چگونگی خلق «شخصیت های کودک» در داستان ها

در این مطلب می خواهیم درباره ی چگونگی به تصویر کشیدن «شخصیت های کودک» در داستان ها صحبت کنیم و درک بهتری را از ویژگی های آن ها به دست آوریم.