مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت. مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

میعاد در سپیده دم


ندای کوهستان


هزار خورشید تابان


کوری


رودی به نام زمان


درآمدن از فصل خشکی


حرفه رمان نویس


کوی غزل ها


باد ویرانگر


لعنت به داستایوسکی


طاقت زندگی و مرگم نیست


اول شخص مفرد


آفتاب پرست ها


ترانه های شبانه


موج ها


هرگز ترکم مکن


لیدی ال


سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا


چوب نروژی


خیره به خورشید


گربه های آدمخوار


دل سگ


پس از تاریکی


پرنده خارزار


کافکا در کرانه


دختر آگاممنون


واقعیت نویسنده


درسو اوزالا


زیر درختچه ی یاسمن


موج آفرینی


دفترهای مالده لائوریس بریگه


ساعت بغداد


کودکی نیکیتا


چاقوی شکاری


ساعت ها


داشتن و نداشتن


تعقیب گوسفند وحشی


فرزند پنجم


مرگ رفیق رئیس جمهور


گریه نکن بچه جان


انتظار


رانده و مانده


دیار خوابگردی


پسر قاتل من


عشق و مرگ در کشوری گرمسیر


بن در جهان


زیستن


مزدور


بادبادک باز


خوابدیدگان بی اختیار


صبح به خیر ،رفقا


1Q84


همه چیز درباره نویسندگی خلاق


مشت مالچی عارف


میدان مسابقه مال من است


میلیونر زاغه نشین


عشق و دیگر هیچ


در کشور مردان


دعای دریا


راهنما


هزارتوی خواب و هراس


گرما و غبار


زن در ریگ روان


پرستوهای کابل


خیابان میگل


سفر در اتاق نسخه برداری


کتابخانه عجیب


آوای وحش


بلم سنگی


انتخابات الویرا


سیاهاب


کارشناس


شوهر دلخواه


خانه بر آب