مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد.

دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت.

مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

زن در ریگ روان


۱۵,۵۰۰ تومان

کافکا در کرانه


۴۵,۰۰۰ تومان

فرزند پنجم


۱۳,۵۰۰ تومان

هرگز ترکم مکن


۳۲,۰۰۰ تومان

گرما و غبار


۱۲,۵۰۰ تومان

بن در جهان


۷,۰۰۰ تومان

ساعت ها


۱۳,۹۰۰ تومان

خیابان میگل


۱۲,۹۰۰ تومان

بلم سنگی


۲۸,۰۰۰ تومان

موج ها


۱۸,۰۰۰ تومان

مشت مالچی عارف


۱۵,۰۰۰ تومان

کتابخانه عجیب


۱۴,۰۰۰ تومان

زیستن


۲۵,۰۰۰ تومان

لیدی ال


۱۸,۰۰۰ تومان