مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت. مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

دعای دریا


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

زیستن


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

این ناقوس مرگ کیست؟


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

هرگز ترکم مکن


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

میعاد در سپیده دم


۴۲,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰ تومان

موج ها


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان

فرزند پنجم


۱۶,۵۰۰ | ۱۳,۲۰۰ تومان

کوری


۴۶,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰ تومان

پرنده خارزار


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

دل سگ


۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ تومان

بادبادک باز


۳۸,۵۰۰ | ۳۰,۸۰۰ تومان

هزار خورشید تابان


۴۸,۵۰۰ | ۳۸,۸۰۰ تومان

لیدی ال


۱۸,۰۰۰ تومان

کافکا در کرانه


۵۵,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰ تومان

ندای کوهستان


۳۸,۵۰۰ | ۳۰,۸۰۰ تومان

لعنت به داستایوسکی


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

در کشور مردان


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

داشتن و نداشتن


۲۳,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ تومان

خیره به خورشید


۳۰,۰۰۰ تومان

هزارتوی خواب و هراس


۱۹,۵۰۰ | ۱۵,۶۰۰ تومان

گرما و غبار


۱۲,۵۰۰ | ۱۰,۰۰۰ تومان

خیره به خورشید


۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ تومان

زن در ریگ روان


۱۸,۵۰۰ | ۱۴,۸۰۰ تومان

خیابان میگل


۱۲,۹۰۰ | ۱۰,۳۲۰ تومان

سفر در اتاق نسخه برداری


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

کتابخانه ی عجیب


۱۴,۰۰۰ تومان

ساعت ها


۱۳,۹۰۰ | ۱۱,۱۲۰ تومان

مشت مالچی عارف


۱۵,۰۰۰ تومان

بلم سنگی


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

بن در جهان


۷,۰۰۰ تومان

انتخابات الویرا


۹,۰۰۰ | ۷,۲۰۰ تومان

خانه ای برای آقای بیسواس


۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۴۰۰ تومان

سیاهاب


۳,۰۰۰ | ۲,۴۰۰ تومان

شوهر دلخواه


۴۸,۰۰۰ تومان