مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت. مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

زیستن


۲۵,۰۰۰ تومان

دعای دریا


۲۸,۰۰۰ تومان

هرگز ترکم مکن


۳۲,۰۰۰ تومان

موج ها


۴۵,۰۰۰ تومان

فرزند پنجم


۱۶,۵۰۰ تومان

لیدی ال


۱۸,۰۰۰ تومان

دل سگ


۱۷,۰۰۰ تومان

بادبادک باز


۳۸,۵۰۰ تومان

کافکا در کرانه


۵۵,۰۰۰ تومان

پرنده خارزار


۶۵,۰۰۰ تومان

کوری


۴۶,۰۰۰ تومان

ندای کوهستان


۳۸,۵۰۰ تومان

در کشور مردان


۲۱,۰۰۰ تومان

داشتن و نداشتن


۲۳,۰۰۰ تومان

خیره به خورشید


۳۰,۰۰۰ تومان

گرما و غبار


۱۲,۵۰۰ تومان

زن در ریگ روان


۱۸,۵۰۰ تومان

خیره به خورشید


۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰ تومان

خیابان میگل


۱۲,۹۰۰ تومان

ساعت ها


۱۳,۹۰۰ تومان

کتابخانه ی عجیب


۱۴,۰۰۰ تومان

مشت مالچی عارف


۱۵,۰۰۰ تومان

بلم سنگی


۲۸,۰۰۰ تومان

بن در جهان


۷,۰۰۰ تومان

شوهر دلخواه


۴۸,۰۰۰ تومان