مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت. مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

طاقت زندگی و مرگم نیست


هرگز ترکم مکن


دل سگ


پرنده خارزار


هزار خورشید تابان


کافکا در کرانه


دعای دریا


زیستن


این ناقوس مرگ کیست؟


هزارتوی خواب و هراس


میعاد در سپیده دم


موج ها


فرزند پنجم


کوری


بادبادک باز


ندای کوهستان


در کشور مردان


داشتن و نداشتن


لعنت به داستایوسکی


خیره به خورشید


گرما و غبار


خیره به خورشید


زن در ریگ روان


خیابان میگل


سفر در اتاق نسخه برداری


کتابخانه ی عجیب


ساعت ها


مشت مالچی عارف


دفترهای مالده لائوریس بریگه


بلم سنگی


لیدی ال


بن در جهان


انتخابات الویرا


گربه های آدمخوار


خانه ای برای آقای بیسواس


سیاهاب


شوهر دلخواه