مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت. مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

گریه نکن بچه جان


انتظار


رانده و مانده


ساعت بغداد


بن در جهان


این ناقوس مرگ کیست؟


میعاد در سپیده دم


سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا


خیره به خورشید


پس از تاریکی


دل سگ


پرنده خارزار


کافکا در کرانه


بادبادک باز


هزار خورشید تابان


کوری


خوابدیدگان بی اختیار


فرضیه ی فراگیر فراموشی


دیار خوابگردی


صبح به خیر ،رفقا


1Q84


طاقت زندگی و مرگم نیست


زیستن


مزدور


ساعت ها


مشت مالچی عارف


ترانه های شبانه


آفتاب پرست ها


چوب نروژی


هرگز ترکم مکن


موج ها


گربه های آدمخوار


فرزند پنجم


ندای کوهستان


کودکی نیکیتا


میلیونر زاغه نشین


عشق و دیگر هیچ


در کشور مردان


خیره به خورشید


لیدی ال


دعای دریا


هزارتوی خواب و هراس


همه چیز درباره نویسندگی خلاق


داشتن و نداشتن


لعنت به داستایوسکی


چاقوی شکاری


گرما و غبار


زن در ریگ روان


میدان مسابقه مال من است


پسر قاتل من


پرستوهای کابل


خیابان میگل


سفر در اتاق نسخه برداری


کتابخانه ی عجیب


آوای وحش


بلم سنگی


فصل مهاجرت به شمال


انتخابات الویرا


خانه ای برای آقای بیسواس


سیاهاب


شوهر دلخواه


خانه بر آب