مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت. مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

واقعیت نویسنده


دختر آگاممنون


درسو اوزالا


زیر درختچه ی یاسمن


اول شخص مفرد


موج آفرینی


دفترهای مالده لائوریس بریگه


ساعت بغداد


ساعت ها


داشتن و نداشتن


هرگز ترکم مکن


موج ها


سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا


چوب نروژی


فرزند پنجم


گربه های آدمخوار


پرنده خارزار


هزار خورشید تابان


کوری


مرگ رفیق رئیس جمهور


گریه نکن بچه جان


انتظار


عشق و مرگ در کشوری گرمسیر


رانده و مانده


دیار خوابگردی


پسر قاتل من


کودکی نیکیتا


بن در جهان


1Q84


1Q84


1Q84


زیستن


مزدور


چاقوی شکاری


آفتاب پرست ها


این ناقوس مرگ کیست؟


میعاد در سپیده دم


خیره به خورشید


لیدی ال


پس از تاریکی


دل سگ


کافکا در کرانه


بادبادک باز


خوابدیدگان بی اختیار


فرضیه ی فراگیر فراموشی


صبح به خیر ،رفقا


1Q84


همه چیز درباره نویسندگی خلاق


مشت مالچی عارف


ترانه های شبانه


ندای کوهستان


میدان مسابقه مال من است


میلیونر زاغه نشین


عشق و دیگر هیچ


در کشور مردان


خیره به خورشید


دعای دریا


راهنما


هزارتوی خواب و هراس


تعقیب گوسفند وحشی


گرما و غبار


زن در ریگ روان


پرستوهای کابل


خیابان میگل


سفر در اتاق نسخه برداری


کتابخانه ی عجیب


آوای وحش


بلم سنگی


فصل مهاجرت به شمال


انتخابات الویرا


خانه ای برای آقای بیسواس


سیاهاب


کارشناس


شوهر دلخواه


خانه بر آب