مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت. مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

رانده و مانده


میعاد در سپیده دم


خوابدیدگان بی اختیار


فرضیه ی فراگیر فراموشی


دیار خوابگردی


صبح به خیر ،رفقا


ساعت بغداد


زیستن


مزدور


1Q84


ترانه های شبانه


طاقت زندگی و مرگم نیست


آفتاب پرست ها


بن در جهان


ساعت ها


مشت مالچی عارف


چوب نروژی


سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا


پس از تاریکی


هرگز ترکم مکن


گربه های آدمخوار


موج ها


خیره به خورشید


ندای کوهستان


کافکا در کرانه


بادبادک باز


هزار خورشید تابان


کوری


کودکی نیکیتا


عشق و دیگر هیچ


در کشور مردان


این ناقوس مرگ کیست؟


خیره به خورشید


فرزند پنجم


لیدی ال


دل سگ


پرنده خارزار


دعای دریا


هزارتوی خواب و هراس


داشتن و نداشتن


لعنت به داستایوسکی


چاقوی شکاری


گرما و غبار


زن در ریگ روان


پسر قاتل من


پرستوهای کابل


خیابان میگل


سفر در اتاق نسخه برداری


کتابخانه ی عجیب


بلم سنگی


بلندی های بادگیر


فصل مهاجرت به شمال


انتخابات الویرا


خانه ای برای آقای بیسواس


سیاهاب


شوهر دلخواه


خانه بر آب


آوای وحش