مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت. مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

1Q84


طاقت زندگی و مرگم نیست


میلیونر زاغه نشین


کودکی نیکیتا


عشق و دیگر هیچ


آفتاب پرست ها


این ناقوس مرگ کیست؟


میعاد در سپیده دم


هرگز ترکم مکن


دل سگ


لیدی ال


فرزند پنجم


کوری


پرنده خارزار


بادبادک باز


هزار خورشید تابان


کافکا در کرانه


دعای دریا


زیستن


هزارتوی خواب و هراس


پس از تاریکی


گربه های آدمخوار


موج ها


چوب نروژی


ندای کوهستان


ترانه های شبانه


داشتن و نداشتن


لعنت به داستایوسکی


در کشور مردان


چاقوی شکاری


سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا


خیره به خورشید


گرما و غبار


خیره به خورشید


زن در ریگ روان


پسر قاتل من


پرستوهای کابل


خیابان میگل


سفر در اتاق نسخه برداری


کتابخانه ی عجیب


ساعت ها


مشت مالچی عارف


دفترهای مالده لائوریس بریگه


بلم سنگی


بن در جهان


بلندی های بادگیر


فصل مهاجرت به شمال


انتخابات الویرا


خانه ای برای آقای بیسواس


سیاهاب


شوهر دلخواه