مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت. مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

اول شخص مفرد


دختر آگاممنون


مرگ رفیق رئیس جمهور


گریه نکن بچه جان


انتظار


رانده و مانده


دیار خوابگردی


ساعت بغداد


پسر قاتل من


موج آفرینی


کودکی نیکیتا


بن در جهان


طاقت زندگی و مرگم نیست


1Q84


1Q84


1Q84


زیستن


مزدور


آفتاب پرست ها


این ناقوس مرگ کیست؟


سرزمین عجایب بیرحم و ته دنیا


میعاد در سپیده دم


خیره به خورشید


گربه های آدمخوار


لیدی ال


پس از تاریکی


دل سگ


پرنده خارزار


کافکا در کرانه


بادبادک باز


هزار خورشید تابان


کوری


خوابدیدگان بی اختیار


فرضیه ی فراگیر فراموشی


صبح به خیر ،رفقا


1Q84


همه چیز درباره نویسندگی خلاق


ساعت ها


مشت مالچی عارف


ترانه های شبانه


چوب نروژی


هرگز ترکم مکن


موج ها


فرزند پنجم


ندای کوهستان


میدان مسابقه مال من است


میلیونر زاغه نشین


عشق و دیگر هیچ


در کشور مردان


خیره به خورشید


دعای دریا


راهنما


هزارتوی خواب و هراس


داشتن و نداشتن


چاقوی شکاری


گرما و غبار


زن در ریگ روان


پرستوهای کابل


خیابان میگل


سفر در اتاق نسخه برداری


کتابخانه ی عجیب


آوای وحش


بلم سنگی


فصل مهاجرت به شمال


انتخابات الویرا


خانه ای برای آقای بیسواس


سیاهاب


شوهر دلخواه


خانه بر آب