مهدی غبرایی

مهدی غبرایی

مهدی غبرایی در سال ۱۳۲۴ در لنگرود به دنیا آمد. دوران تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در لنگرود گذراند. در سال ۱۳۴۷ از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. از سال ۱۳۶۰ بهطور حرفه ای به کار ترجمه ادبی پرداخت. مهدی غبرایی، از آن دسته مترجمانی است که گاهانه ترجمه می کند، زبان مبدأ را می شناسد و به زبان مقصد مسلط است. در واقع او امانتداری است که آثار را مانند فرزندان خود دوست دارد و برای آنها ارزش قائل است.

کتاب های مهدی غبرایی

هزار خورشید تابان


دعای دریا


زیستن


این ناقوس مرگ کیست؟


میعاد در سپیده دم


هرگز ترکم مکن


موج ها


فرزند پنجم


کوری


پرنده خارزار


دل سگ


بادبادک باز


لیدی ال


کافکا در کرانه


ندای کوهستان


لعنت به داستایوسکی


در کشور مردان


داشتن و نداشتن


خیره به خورشید


هزارتوی خواب و هراس


گرما و غبار


خیره به خورشید


زن در ریگ روان


خیابان میگل


سفر در اتاق نسخه برداری


کتابخانه ی عجیب


ساعت ها


مشت مالچی عارف


دفترهای مالده لائوریس بریگه


بلم سنگی


بن در جهان


انتخابات الویرا


گربه های آدمخوار


خانه ای برای آقای بیسواس


سیاهاب


شوهر دلخواه