حسین سلیمانی نژاد

حسین سلیمانی نژاد

حسین سلیمانی نژاد(متولد 1355) مترجم و مدرس زبان فرانسه، دارای سابقه کارگردانی و بازیگری، متولد 1355 است. وی کارشناس ارشد آموزش زبان فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس است. از کارهای او ترجمه رمان آفتاب اسکورتا 1384 و مرگ شاه سونگور 1385 اثر لوران گوده و همچنین ترجمه رمان کمربند 1385 اثر احمد ابودهمان را می توان نام برد.

کتاب های حسین سلیمانی نژاد

کودکی یک رئیس


۹,۸۰۰ تومان

تهوع


۳۳,۰۰۰ تومان

سن عقل


۴۰,۰۰۰ تومان

تصادف شبانه


۱۴,۰۰۰ تومان

ماه عسل


۹,۵۰۰ تومان

جوانی


۱۱,۰۰۰ تومان

افق


۱۲,۰۰۰ تومان

ویلای دلگیر


۱۲,۰۰۰ تومان