حسین سلیمانی نژاد

حسین سلیمانی نژاد

حسین سلیمانی نژاد(متولد 1355) مترجم و مدرس زبان فرانسه، دارای سابقه کارگردانی و بازیگری، متولد 1355 است. وی کارشناس ارشد آموزش زبان فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس است. از کارهای او ترجمه رمان آفتاب اسکورتا 1384 و مرگ شاه سونگور 1385 اثر لوران گوده و همچنین ترجمه رمان کمربند 1385 اثر احمد ابودهمان را می توان نام برد.

کتاب های حسین سلیمانی نژاد

تندباد


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

کودکی یک رئیس


۹,۸۰۰ | ۷,۸۴۰ تومان

تهوع


۳۴,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰ تومان

الدورادو


۲۳,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰ تومان

سن عقل


۵۴,۰۰۰ | ۴۳,۲۰۰ تومان

تصادف شبانه


۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ تومان

آزمایش دکتر اکس


۷,۰۰۰ | ۵,۶۰۰ تومان

فریادها


۸,۵۰۰ | ۶,۸۰۰ تومان

جوانی


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

ماه عسل


۹,۵۰۰ تومان

افق


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

ویلای دلگیر


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

مرگ شاه سونگور


۲,۴۰۰ | ۱,۹۲۰ تومان