حسین سلیمانی نژاد

حسین سلیمانی نژاد

حسین سلیمانی نژاد(متولد 1355) مترجم و مدرس زبان فرانسه، دارای سابقه کارگردانی و بازیگری، متولد 1355 است. وی کارشناس ارشد آموزش زبان فرانسه از دانشگاه تربیت مدرس است. از کارهای او ترجمه رمان آفتاب اسکورتا 1384 و مرگ شاه سونگور 1385 اثر لوران گوده و همچنین ترجمه رمان کمربند 1385 اثر احمد ابودهمان را می توان نام برد.

کتاب های حسین سلیمانی نژاد