فرهاد غبرایی

فرهاد غبرایی

فرهاد غبرایی متولد سال ۱۳۲۸، یازدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۳ درگذشت. او ترجمه ی آثاری را از زبان های فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی در کارنامه اش برجای گذاشته است، که از آن جمله به «در نهایت شب» فردیناند سلین، «شکست» و «آسوموآر» از امیل زولا، «زندگی بتهوون» و «کلا برونیون» از رومن رولان و «جزیره» ی روبر مرل می توان اشاره کرد.

کتاب های فرهاد غبرایی

پایان جهان


خانواده پاسکوآل دوآرته


پاریس جشن بیکران


جزیره


شکست


سفر به انتهای شب