شهرزاد بیات موحد

شهرزاد بیات موحد

کتاب های شهرزاد بیات موحد

الیزابت فینچ


زنان در برابر فمینیسم


جهان مردگان آرژانتین


ماه و شش پنی


ماه پنهان است


لبه ی تیغ


قصه های جنگ


گل های هیروشیما


قصه گل سرخ


15 داستان کوتاه قرن نوزدهم


بادبادک


باران


صفر به یک


داود و جالوت


اسب سرخ


طولانی ترین سفر


قصه آدم های استثنایی


هنر شکست خوردن


پشت صحنه


سه فنجان چای