نریمان افشاری

نریمان افشاری

کارشناس ارشد کارگردانیمنتقد سینما و تئاترمترجم و مولفپژوهشگر حوزه زیبایی شناسی هنرداور جشنواره های مختلف در حوزه فیلم و سینمامترجم کتاب های: «تاریخ هنر جنسن»، «نظریه در تئاتر»، «نمایشنامه قضاوت»، «تئاتر هند: تئاتر سرآغاز &ndash تئاتر آزادی»، «زیبایی شناسی هنرها» و «ارتباط زیبایی شناختی: نظرگاه هندی»

کتاب های نریمان افشاری

به صحنه بردن فلسفه


هنر ظریف به هیچ نشمردن


زیبایی شناسی سرکوب شدگان


وقت سعد


واپسین عصر طلایی هالیوود


شهر و شهر