نریمان افشاری

نریمان افشاری

کارشناس ارشد کارگردانی
منتقد سینما و تئاتر
مترجم و مولف
پژوهشگر حوزه زیبایی شناسی هنر
داور جشنواره های مختلف در حوزه فیلم و سینما
مترجم کتاب های: «تاریخ هنر جنسن»، «نظریه در تئاتر»، «نمایشنامه قضاوت»، «تئاتر هند: تئاتر سرآغاز &ndash تئاتر آزادی»، «زیبایی شناسی هنرها» و «ارتباط زیبایی شناختی: نظرگاه هندی»

کتاب های نریمان افشاری

شهر و شهر


۳۳,۰۰۰ تومان