مریم نفیسی راد

مریم نفیسی راد

مریم نفیسی راد متولد سال 1370، رمان‌نویس/مترجم ادبی و همزمان عربی وانگلیسی/معلم، محقق عصب‌شناسی وAI، دبیر نشرمستقبل، ارشد شیمی‌فیزیک‌ از دانشگاه علم وصنعت می باشد.

کتاب های مریم نفیسی راد

چه اتفاقی برایت افتاده؟


جرئت رویا پردازی


هزار خورشید تابان


هادس