محمد عباس آبادی

محمد عباس آبادی

کتاب های محمد عباس آبادی

هرگز برنگرد


تحت تعقیب


رابطه


فداکاری مظنون X


سوء قصد


وسوسه ی انتقام


61 ساعت


تا پای مرگ


مردی به نام اووه


لانه زنبور


زمرد نحس


قلاب


قتلگاه


دوازده نشانه


پسر سرپرست یتیم خانه


آخرین مهمان


دشمن


یک شلیک


راه سخت


بدشانسی و دردسر


بل کانتو


غریبه ای در شهر


اکو در آتش


مخمصه


شش سال