محمد عباس آبادی

محمد عباس آبادی

کتاب های محمد عباس آبادی

فداکاری مظنون X


لانه زنبور


قلاب


زمرد نحس


قتلگاه


آخرین مهمان


اکو در آتش


سوء قصد


61 ساعت


دوازده نشانه


پسر سرپرست یتیم خانه


تا پای مرگ


یک شلیک


راه سخت


بدشانسی و دردسر


بل کانتو


غریبه ای در شهر


وسوسه ی انتقام


دشمن


مخمصه


شش سال