محمد عباس آبادی

محمد عباس آبادی

کتاب های محمد عباس آبادی

زمرد نحس


۳۵,۰۰۰ تومان

قلاب


۵۵,۰۰۰ تومان

لانه زنبور


۵۰,۰۰۰ تومان

فداکاری مظنون X


۴۴,۰۰۰ تومان

قتلگاه


۴۰,۰۰۰ تومان

دوازده نشانه


۳۷,۰۰۰ تومان

61 ساعت


۴۵,۰۰۰ تومان

آخرین مهمان


۴۰,۰۰۰ تومان

اکو در آتش


۳۲,۰۰۰ تومان

سوء قصد


۲۷,۰۰۰ تومان

تا پای مرگ


۳۳,۰۰۰ تومان

بل کانتو


۴۲,۰۰۰ تومان

غریبه ای در شهر


۳۷,۰۰۰ تومان

یک شلیک


۳۰,۰۰۰ تومان

راه سخت


۳۲,۰۰۰ تومان

بدشانسی و دردسر


۳۳,۰۰۰ تومان

وسوسه ی انتقام


۳۰,۰۰۰ تومان

دشمن


۳۴,۰۰۰ تومان

مخمصه


۲۷,۰۰۰ تومان

شش سال


۱۶,۰۰۰ تومان