محمد عباس آبادی

محمد عباس آبادی

کتاب های محمد عباس آبادی

تحت تعقیب


رابطه


فداکاری مظنون X


وسوسه ی انتقام


61 ساعت


لانه زنبور


زمرد نحس


قلاب


قتلگاه


سوء قصد


دوازده نشانه


پسر سرپرست یتیم خانه


آخرین مهمان


تا پای مرگ


دشمن


یک شلیک


راه سخت


بدشانسی و دردسر


بل کانتو


غریبه ای در شهر


اکو در آتش


مخمصه


شش سال