محمد عباس آبادی

محمد عباس آبادی

کتاب های محمد عباس آبادی

شخصی


قصه گوی جنگل سیاه


فداکاری مظنون X


رستگاری یک قدیسه


هرگز برنگرد


اکو در آتش


دشمن


قتلگاه


تحت تعقیب


رابطه


سوء قصد


وسوسه ی انتقام


61 ساعت


تا پای مرگ


مردی به نام اووه


لانه زنبور


زمرد نحس


قلاب


پهلوان اکبر


بدشانسی و دردسر


دوازده نشانه


آخرین مهمان


یک شلیک


راه سخت


بل کانتو


غریبه ای در شهر


برو دیده بانی بگمار


مخمصه


شش سال