سهراب خلیلی شورینی

سهراب خلیلی شورینی

وی دوره کارشناسی مدیریت و حسابداری را در سال ۱۳۴۸ در دانشکده نفت آبادان شروع کرد. سپس وارد دوره ی MBA شبانه‌روزی مرکز مطالعات مدیریت ایران (ICMS) که توسط Business School دانشگاه هاروارد اداره می‌گشت شد. دکتر خلیلی شورینی در سال ۱۳۶۵ دوره دکتری خود را در دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد. دکتر سهراب خلیلی شورینی استاد مدیریت دانشگاه صنعت نفت می‌باشد. دکتر خلیلی شورینی در کتاب «خاطرات عمر هدر رفته» به سال­‌های کودکی و نوجوانی خود می‌­پردازد که گاه با طنز آمیخته می‌­شود.

کتاب های سهراب خلیلی شورینی

سیستم های خود هدف ساز


کتاب نقد مدیریت


آین رند


امریکاگرائی و فوردیسم


مدیریت دولتی نوین


هنرمندان در زمانه جنگ


برنامه ریزی تعاملی


تاریخ امید بخش نوع بشر


ماکیاولی و مدیریت


تخت پروکروستس


تفکر سیستمی


اصول مدیریت از زبان بزرگان


افسانه مدیریت


مدیریت


بازی قدرت


تئوری های مدیریت


هندبوک استراتژی


رهبری اثربخش


تئوری اثربخشی رهبری