موسی اسوار

موسی اسوار

موسی اَسوار (زادهٔ ۳ مرداد ۱۳۳۲) مترجم ایرانی و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او آثار برخی از شاعران و نویسندگان عرب مانند محمود درویش، نزار قبانی و جبران خلیل جبران را به فارسی ترجمه کرده‌است.

کتاب های موسی اسوار

پنج صدا


سایه هایی بر پنجره


تا سبز شوم از عشق


ستاره ها در دست


عیسی،پسر انسان