موسی اسوار

موسی اسوار

موسی اَسوار (زادهٔ ۳ مرداد ۱۳۳۲) مترجم ایرانی و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او آثار برخی از شاعران و نویسندگان عرب مانند محمود درویش، نزار قبانی و جبران خلیل جبران را به فارسی ترجمه کرده‌است.

کتاب های موسی اسوار

دیوانه و پیشگام و سرگشته


عیسی،پسر انسان


پیامبر و باغ پیامبر


ماسه و کف و خدایان زمین


تا هر وقت که برگردیم


درخت ها و قتل مرزوق


درخت نخل و همسایه ها


ستاره ها در دست


تا سبز شوم از عشق


روح تشریع در اسلام


چکامه های متنبی


از سرود باران تا مزامیر گل سرخ


پنج صدا