ارسلان فصیحی

ارسلان فصیحی

ارسلان فصیحی (۱۳۴۰) مترجم و ویراستار ایرانی. ترجمهٔ آثار اورهان پاموک (برندهٔ جایزه نوبل) به فارسی از شاخص ترین کارهای او محسوب می شود.فصیحی کار ترجمه را از جوانی شروع کرد و اولین کتاب ش که از ترکی به فارسی ترجمه شده بود سفرنامه ای بود به شوروی که هرگز منتشر نشد. کتاب های دیگری نیز در اوایل دهه ۱۳۶۰ ترجمه کرد که هیچ کدام چاپ نشد. از جمله کتاب کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران، اواخر قرن نوزدهم-اوایل قرن بیستم.در سال ۱۳۶۱ (میلادی) برای تحصیل زبان و ادبیات به ترکیه رفت و اواخر دههٔ ۱۳۶۰ به کشور بازگشت و ترجمه را ادامه داد. حدود ۲۰ کتاب از فارسی به ترکی ترجمه کرد که اکثرا جنبهٔ تبلیغی و ترویجی داشتند. داستان های کوتاهی هم از یاشار کمال ترجمه کرد. او به ترجمهٔ آثار پاموک قبل از آن که پاموک جایزه نوبل را دریافت کند پرداخت. فصیحی هم اکنون سرویراستار انتشارات ققنوس است.

کتاب های ارسلان فصیحی

ملت عشق (نسخهٔ امضا شده)


جودت بیک و پسران


مگه تو مملکت شما خر نیس؟


محمود و نگار


دیوانه ای بالای بام


خودآموز ترکی استانبولی


بعد از عشق


قلعه سفید


زندگی نو


ملت عشق(جیبی)


معرفت تلخ


دختر مردم


خون حرف نمیزند


باب اسرار


ملت عشق (پالتویی)


سلول 72


آدم های بیرون از صحنه