ارسلان فصیحی

ارسلان فصیحی

ارسلان فصیحی (۱۳۴۰) مترجم و ویراستار ایرانی. ترجمهٔ آثار اورهان پاموک (برندهٔ جایزه نوبل) به فارسی از شاخص ترین کارهای او محسوب می شود.فصیحی کار ترجمه را از جوانی شروع کرد و اولین کتاب ش که از ترکی به فارسی ترجمه شده بود سفرنامه ای بود به شوروی که هرگز منتشر نشد. کتاب های دیگری نیز در اوایل دهه ۱۳۶۰ ترجمه کرد که هیچ کدام چاپ نشد. از جمله کتاب کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران، اواخر قرن نوزدهم-اوایل قرن بیستم.در سال ۱۳۶۱ (میلادی) برای تحصیل زبان و ادبیات به ترکیه رفت و اواخر دههٔ ۱۳۶۰ به کشور بازگشت و ترجمه را ادامه داد. حدود ۲۰ کتاب از فارسی به ترکی ترجمه کرد که اکثرا جنبهٔ تبلیغی و ترویجی داشتند. داستان های کوتاهی هم از یاشار کمال ترجمه کرد. او به ترجمهٔ آثار پاموک قبل از آن که پاموک جایزه نوبل را دریافت کند پرداخت. فصیحی هم اکنون سرویراستار انتشارات ققنوس است.

کتاب های ارسلان فصیحی

دختر مردم


محمود و نگار


ملت عشق(جیبی)


ملت عشق


باب اسرار


قلعه سفید


دیوانه ای بالای بام


زندگی نو


ملت عشق (پالتویی)


خون حرف نمیزند


جودت بیک و پسران


سلول 72