کارولین کوکر راس

کارولین کوکر راس

کارولین کوکر راس، MD، MPH، نویسنده، سخنران، متخصص و پیشگام بین المللی شناخته شده در استفاده از پزشکی یکپارچه برای درمان اختلالات خوردن، چاقی و اعتیاد است. او نویسنده کتاب کار پرخوری و پرخوری اجباری و کتاب کار غذا خوردن احساسی است.

کتاب های کارولین کوکر راس

رهایی از اعتیاد به غذا