مهدی افشار

مهدی افشار

کتاب های مهدی افشار

پسر کوچولوی بد


در کام نهنگ


موش ها و آدم ها


گتسبی بزرگ


زنده باد کاتالونیا


نبرد من


عروس


مدیریت زمان


عقاید یک دلقک


گزیده آثار راسل


دوئل و چند داستان دیگر


پیرمرد و دریا


کاتالینا


جین ایر


جین ایر


لئوناردو داوینچی


وداع با اسلحه


اسب سرخ


دارا و ندار


دارا و ندار


عشق هم شاید...


پیرامون اسارت بشری


دل سگ