کتاب مناظره چامسکی ، فوکو درباب طبیعت بشر

The Chomsky-Foucault Debate: On Human Nature
کد کتاب : 17198
مترجم :
شابک : 978-6007436875
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 264
سال انتشار شمسی : 1397
سال انتشار میلادی : 1974
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 30 اردیبهشت

معرفی کتاب مناظره چامسکی ، فوکو درباب طبیعت بشر اثر میشل فوکو

فروریختن نظام شوراها، که در پس آن اندیشه های فلسفی مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی نشسته بود، تنها فروریختن نظامی سیاسی و حکومتی نبود، که نشانهٔ فروریختن جریان تفکر آن ها بود؛ جریانی که طرفداران آن، دیگر نحله های فکری را مسخره می کردند و آن ها را تاریک اندیش و بی خرد می دانستند. همین شیوهٔ نگاه به دیگران بود که وقتی تجسم آن اندیشه فروریخت، بی اعتمادی مردم نسبت به روشنفکران را نیز در پی آورد.
نسل امروز ما، به روشنفکران دیروز، به عنوان ورشکستگان اندیشه ورز یا صاحبان اندیشه های ورشکسته می نگرند و انگشت اتهام خویش را به سوی روشنفکران دیروز گرفته اند که: «رویکردهای نادرست شماست که جهان امروز را دچار بلایایی چون داعش و القاعده و ده ها جریان افراطی دیگر کرده است.»
چپ ها، لیبرال ها و طرفداران نظام سرمایه داری را به تمسخر می گرفتند و راست ها، چپ ها را به خشونت طلبی و افراطی گری متهم می کردند؛ و در این میانه آن چه نادیده گرفته می شد (و می شود)، اعتدال بوده و هست. تا زمانی که باورمان نشود که دیگری نیز صاحب حق است و می شود با آن گفت وگو کرد، راه به جایی نخواهیم برد.
کتاب حاضر ثمرهٔ این نگاه است: گفت وگو و گفت وگو؛ نه سرکوب و طرد آن دیگری.

کتاب مناظره چامسکی ، فوکو درباب طبیعت بشر

دسته بندی های کتاب مناظره چامسکی ، فوکو درباب طبیعت بشر