شهاب الدین عباسی

شهاب الدین عباسی

شهاب الدین عباسی متولد سال 1345، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های شهاب الدین عباسی

فیلسوف و پزشک قرن


کمک های فلسفه


حق آموزش


جادوگر دنیای الکتریسیته


رنگین کمان نیوتون


آرامش فلسفی


روح خردمند


آری به زندگی


قانون عشق و قانون خشونت


آکادمی عشق


دور دنیای فلسفه در هشت روز


در ستایش اتلاف وقت


دعوت به فلسفه


من و مولانا


درباره معنی زندگی


جنایت و مکافات


آکادمی فلسفه


چگونه پا به سن بگذاریم


آلبرت اینشتین


غلبه بر بی شعوری


من یک هیولا ساختم


پسری با تخیل وحشی


جستجوگر


دو دلداده


خردمندی در زندگی روزمره


کتاب فلسفه


هایدگر و مسیحیت


فیلسوفان در خیابان


پیام آور ستاره ها


فلسفه دین


فیلسوف و گرگ


انسان در جستجوی معنای غایی


آچار فلسفه


زندگی زیبای من


داستانی چون باد


عشق


سر هم بندی نکن


نیایش


گنجینه معنوی مولانا


سنت شکنان


غزالی و دعا


در جستجوی شاهزاده کوچک


شکستن دماغ استالین


از لطافت های زندگی


در جستجوی رستگاری


قلب فلسفه اسلامی


جایی که وحشی ها هستند


در پی شباویز