نسرین رفائی سعیدی

نسرین رفائی سعیدی

نسرین رفائی سعیدی ، متولد 1347 ، روانشناس ، نویسنده و مترجم ایرانی است. او دارای رتبه ممتاز کارشناسی ارشد مشاوره و دکترای تخصصی روان‌کارشناسی دانشگاه فردوسی است. او دوره‌های روان‌شناسی گوناگون در کشور امریکا را گذرانده است و مدرک  «مشاوره خانواده»؛ «واحدهـای تخصـصی روان‌شناسی» و «آموزش واقعیت‌درمانی» را اخذ نموده است. او عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران ، روانشناس و مشاور منابع انسانی شرکت شهد پاک و مرکز تندیس طوس ، مدرس دانشگاه فروسی در حوزۀ درمان فردی، مشائره پیش از ازدواج ،خانواده و مشکلات شغلی و تحصیلی است.

کتاب های نسرین رفائی سعیدی

واقعیت درمانی