بیژن عبدالکریمی

بیژن عبدالکریمی

بیژن عبدالکریمی متولد ۱۳۴۲ در تهران ، فیلسوف ایرانی و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. عبدالکریمی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد فلسفه را به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۳ در دانشگاه تهران به پایان رساند و در سال ۱۳۸۰ از دورهٔ دکتری فلسفه در دانشگاه اسلامی علیگر فارغ‌التحصیل شد. عبدالکریمی از منتقدان جدیِ نگاه سیاسی به مقولهٔ فرهنگ، علوم انسانی اسلامی و اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها است و معتقد است باید رویکرد اونتولوژیک جایگزین رویکردهای تئولوژیک و ایدئولوژیک شود. او بر بازخوانی سنت فکری متفکرانی همچون علی شریعتی و احمد فردید تأکید می‌کند و رویکرد صاحبنظرانی چون عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان و محمد مجتهد شبستری نسبت به متون مقدس را مورد نقد قرار داده‌است. عبدالکریمی در رابطه با تفکر تئولوژیک، معتقد است بر تفکری جدلی و همینطور سیستماتیک به معنای خاص است و به بیان برخی دیگر از موارد آن پرداخته است.

کتاب های بیژن عبدالکریمی

هایدگر در ایران


ما و جهان نیچه ای


در جستجوی معاصریت


مونیسم یا پلورالیسم


هایدگر در افق تاریخی ما


آینده روحانیت و جهان معاصر


پایان تئولوژی - جلد 1


مشرکی در خانواده پیامبر


تفکر به منزله کنش سیاسی


شریعتی و تفکر آینده ما


رهایی بخشی یا سلطه


تفکر و سیاست


هایدگر


پایان تئولوژی


هگل یا مارکس


هایدگر و استعلا


نوشته های اساسی شریعتی


تفکر و سیاست


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد