زهره زاهدی

زهره زاهدی

زهره زاهدی متولد سال 1330؛ نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های زهره زاهدی

چیزی بیشتر از زندگی


معنای زندگی


قدرت صبر


کیمیاگر


معجزه وجود دارد


انسان در پی معنا


جز عشق راهی نیست


ارغوان در برف


قلب بخشنده


قدرشناسی


کتاب کوچک زبان بدن


پدر بودن معرکه است چون...


چهار توافق


بترس و بدو


رابطه پدر دختری


مادرم خودم


مسافر


برای یک روز دیگر


غرق در نور


کلام مهر


زندگی گوسفندی


طنز بابا


2867 کلمه دانایی 1


3062 کلمه دانایی 3


2834 کلمه دانایی 2


نقطه ضعف و قدرت


لبخند خدا


مهربان تر باشیم


خاک و ملکوت


آغوش پروردگار


یک دعای زیبا


قلب بخشنده


زنان دلخواه