جواد کریمی

جواد کریمی

کتاب های جواد کریمی

اگر از مدرسه خوشم نیاد چی


هنر امکان


فقط می خوام بازی کنم


بدن تو مال خودته!


توپک خشم


تو یک حریم داری


توپک احساس ها


توپک آرامش


فرانکلین و دوست بزرگ تر


بیا تا کنیم 3


بیا رنگ کنیم 3


ما از امتحان نمی ترسیم!


شعله ی شمع کوچولو


یک کلاغ، چهل کلاغ


درس خوندن هم حدی دارد!


ادای من رو درنیار!


فرانکلین به مدرسه می رود


به چه دردم می خورد؟


گاهی باد در می رود!


داستانی از قیچی و چسب!


دیزنی


نایکی


مفاهیم پایه 2


ذهن شگفت انگیز من


بگو نه!


مغز من کش میاد!


رنگ کنیم 3


رنگ کنیم 4


روزی که تقلب کردم…


مازبازی 3


مازبازی 4


مهارت بریدن


مهارت چسباندن


چسباندن جورچین ها 2


ابر سیاه دروغ


چسباندن جورچین ها 1


نه یعنی نه


رازهایی که نباید مخفی کرد


سودوکو برای کوچولوها


باید بگی نه!


لمس خوب لمس بد


شست خوشمزه!


سیب زمینی شلوارپوش!


توپک احترام


رختخواب بچه های دنیا


توپک تشکر


توپک استعداد


توپک پشتکار


گول تبلیغات رو نخور!


بدون ترمز، از تپه ی وحشت!


رئیس جمهور در مدرسه ی ما


روز تولدم منو دزدیدن؟


وقتی اوضاع بدتر شد؟


خودنمایی


نی نی اعصاب خرد کن


بغلم کن پرنده


وقتی کابوس ها سر می رسند


سارا کوچولو داد بزن و بگو!


دارم می رم پیش دبستان


سانی بلندگو قورت داده!


غریبه های مشکوک


حواست به دمت باشه!


امروز-فردا نکن!


منم منم دندون تو


مفاهیم پایه 1


بیا کاغذ ببریم 3


بلدی دوست پیدا کنی؟


دیگر سکوت نمی کنم!


توپک ایمنی در مدرسه


توپک بخشندگی


کدوم خوشگل تریم؟


احساسات ما در 5 کتاب


زباله نوازان کوچک