غلامحسین سالمی

غلامحسین سالمی

غلامحسین سالمی متولد 1323، شاعر و مترجم پیشکسوت ایرانی اهل خرمشهراست.

کتاب های غلامحسین سالمی

آوای موج ها


جاناتان مرغ دریایی


معبد سپیده دم


برف بهاری


دختر کشیش


گل آفتابگردان


زوال فرشته


بدرود آناتولی


یک نکته از هزاران