غلامحسین سالمی

غلامحسین سالمی

غلامحسین سالمی متولد 1323، شاعر و مترجم پیشکسوت ایرانی اهل خرمشهراست.

کتاب های غلامحسین سالمی

گل آفتابگردان


۱۹,۵۰۰ تومان