نادر قبله ای

نادر قبله ای

نادر قبله ای نویسنده و مترجم در سال ۱۳۵۹ در تهران متولد شد. وی فارغ التحصیل مهندسی مواد- متالورژی صنعتی است. «کودک ۴۴»، «گزارش محرمانه»، «مأمور ۶» از تام راب اسمیت، «وقتی شعله ها شما را دربرمی گیرند» از دیوید سداریس و «میز گربه» از مایکل اونداتیه نام آثار ترجمه شده از اوست که همگی از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است.

کتاب های نادر قبله ای