نادر قبله ای

نادر قبله ای

نادر قبله ای نویسنده و مترجم در سال ۱۳۵۹ در تهران متولد شد. وی فارغ التحصیل مهندسی مواد- متالورژی صنعتی است. «کودک ۴۴»، «گزارش محرمانه»، «مأمور ۶» از تام راب اسمیت، «وقتی شعله ها شما را دربرمی گیرند» از دیوید سداریس و «میز گربه» از مایکل اونداتیه نام آثار ترجمه شده از اوست که همگی از سوی انتشارات مروارید منتشر شده است.

کتاب های نادر قبله ای

مزرعه


۴۶,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰ تومان

خانه اسلید


۲۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ تومان

بالماسکه ی مرگ سرخ


۲۸,۰۰۰ | ۲۲,۴۰۰ تومان

آگاتا کریستی


۵۶,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰ تومان

ساعت های استخوانی


۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ تومان

گزارش محرمانه


۳۲,۰۰۰ تومان

مامور 6


۲۸,۰۰۰ تومان

میز گربه


۱۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ تومان

کودک 44


۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ تومان