بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

انجمن زیر شیروانی


باخ برای بچه ها


در باب قتل


شرم


افسانه فردگرایی


در باب شجاعت


داستان لوسی گولت


زنان فوق العاده


مرگ و میل


روز رهایی


قرنها بگذشت


شاه می میرد


مرغ دریایی


حسرت


موش


تاریخ های تئاتر


شکار مرگ


خیابان کاتالین


بازی بازیگری


نام های سیاست


سینمای اگزیستانسیالیستی


فهم برشت


شکسپیر معاصر ما


جهان چگونه مدرن شد


در جهت عکس


عصیان


دیدن


در


شعر مدرن


سایکوسیس 4:48


جوانی ها


مده آ


ذهن ذن، ذهن آغازگر


صید ماهی بزرگ


نیلوفر و مرداب


در انتظار گودو


درباره ترجمه


ویتسک / نظامیان


استانیسلاوسکی: یک مقدمه


فرزندان هراکلس


فیلم جستار


دست روی شانه


نوعی داستان عاشقانه


14


سقف کلیسای جامع


ضرورت تئاتر


مکبت / بداهه گویی آلما


سفرنامه ی برزخ


در باب انتظار


آدمکش


اورستس


ساعت بی عقربه


شیرین نشاط


زنان فریادخواه


فریای هفت جزیره


برای عشق به میهن


در جست وجوی یک پیوند


ابیگیل


چرخ


نظریه ی فیلم


هملت شعر بیکران


حرفه کارگردان


قدرت زندگی


رقصی چنین…


پر گنت


همه پسران من


عابر هوایی


زمرد و حمله


زنان فنیقی


مستغلات


صبح روان


نخستین آدم


دومین بهار


چوب زیر بغل


دون ژوان


عشق و آگوستین قدیس


رضا قاسمی


شهرها و سینما


خشم در هارلم


حد و مرزهای هنر


سوسن تسلیمی


بدن تکه تکه شده


مرگ تراژدی


ترانه ایزا


اشراقها


بیداری


فرشته تاریخ


گزارش خواب


کبوتران روی چمن


دزد پادگان


گزارش به کمیسر


تنهایی الیزابت


لورکا


کوسه شکم پر 12میلیون دلاری


کابوی تحمل ناپذیر


جزیره


کافکا به سوی ادبیات اقلیت


دره ی علف هزار رنگ


بهانه های مانوس


جهان مکتوب


سه کاربرد چاقو


رویکردهایی به نظریه ی اجرا


مرگ فروشنده


کرگدن


بازیابی امر محسوس


جن زدگان


ما


این جهان گذرا


حلاج الاسرار


پرنده به پرنده


تاریخ طبیعی زوال


فعل


باقی مانده های آشویتس


آنچه سینما هست


تنفس در هوای تئاتر


درباره ی عکاسی


ذهن و بازار


این قرن


الکترا


نخستین دموکراسی


دشمن مردم


مرغابی وحشی


گوریل پشمالو


آواز کافه غم بار


لذت خیانت


عقل ساد


اتاق ورونیکا


مأمورهای اعدام


پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر


نیت خیر


علیه تفسیر


اولئانا


موج نوی فرانسه


غرب غم زده


جمجمه ای در کانه مارا


با چراغ در آینه های قناس


چشم اندازی از پل


نه فقط زیبا


پس از سقوط


فانی و باقی


سیکلوپس


درام اسلامی


دست آخر


شناخت سینما


تئاتر مستند


قدرت فیلم


صدای شکستن


یکشنبه/زندگی خوب


زمانی که باقی می ماند


آیلف کوچولو


آرامسایشگاه


دام


زنان تروا


حباب معلق


پوپولیسم چیست؟


ژانرهای سینمایی


عوارض جانبی


کیف پارچه ای


ژانر وحشت


صدای آهسته


چشم انداز طبیعی


متل ماه عسل


درخواست کار


خرده نسیان


پرتره یک زن


هدا گابلر


روسمرسهولم


عکس و دیدن عکس


تراس/روال عادی


خدای دوزخ


مرگ / خدا


وقتی ما مردگان سر برداریم


پانن برگ


روشنگری


براساس دوشس ملفی


جنسیت رزالیند


عروسک خانه


پیش از ناشتایی


تشنگی


اتاق عروس/سهم زن


هوم بادی/کابل


کیمیاگر


از گیم تا فیلم


تب


بیوه زیرک


هرج و مرج محض


دروغگو


شب در رستوران تاک هاس


عزادار اجیر


تئاتر قانونگذار


واتسلاو


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


بی بال و پر


سینمای فانتزی


شب سپیده می زند


ریشه سیاه مارینی


خیاط


اثبات


آذری غریب


عمو سام من


شب سپیده می زند،باری دیگر


هاروی


ابلوموف


بزرگراه بزرگ


نورگیر