بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

شیرین نشاط


دون ژوان


سفرنامه ی برزخ


عشق و آگوستین قدیس


زنان فریادخواه


فریای هفت جزیره


در باب انتظار


در جست وجوی یک پیوند


آدمکش


اورستس


نظریه ی فیلم


برای عشق به میهن


رضا قاسمی


ابیگیل


چرخ


خشم در هارلم


قرنها بگذشت


زنان فنیقی


دومین بهار


چوب زیر بغل


مرغ دریایی


زیر تیغ ستاره ی جبار


سوسن تسلیمی


چرا شد محو از یاد تو نامم


بیداری


تک گویی های مدرن برای زنان


دزد پادگان


کبوتران روی چمن


جزیره


آواز کافه غم بار


جهان مکتوب


پرنده به پرنده


عصیان


سینمای اگزیستانسیالیستی


آنچه سینما هست


جهان چگونه مدرن شد


ذهن و بازار


الکترا


نخستین دموکراسی


در


فهم برشت


لذت خیانت


سایکوسیس 4:48


در جهت عکس


مده آ


عقل ساد


اتاق ورونیکا


نوشتن با تنفس آغاز می شود


مراسم قطع دست در اسپوکن


ذهن ذن، ذهن آغازگر


نیلوفر و مرداب


صید ماهی بزرگ


در انتظار گودو


جمجمه ای در کانه مارا


با چراغ در آینه های قناس


آوازخوان طاس و صندلی ها


چشم اندازی از پل


حد و مرزهای هنر


نه فقط زیبا


هملت شعر بیکران


شاه می میرد


حرفه کارگردان


پس از سقوط


فانی و باقی


سیکلوپس


قدرت زندگی


درام اسلامی


دست آخر


فلسفه و تئاتر : یک دیباچه


پر گنت


بدن تکه تکه شده


شناخت سینما


تئاتر مستند


ازدواج های فیلیپس بورگ


قدرت فیلم


ترانه ایزا


صدای شکستن


اشراقها


خیابان کاتالین


یکشنبه/زندگی خوب


زمانی که باقی می ماند


دوازده قطعه کوتاه


آیلف کوچولو


تاریخ های تئاتر


پنجاه نویسنده کلیدی عکاسی


مرگ تراژدی


آرامسایشگاه


سه کاربرد چاقو


شیوه فنی نمایشنامه خوانی


مرگ فروشنده


ساختار روان شناختی فاشیسم


کرگدن


130 نکته درباب کارگردانی


دام


ایدئولوژی زیبایی شناسی


جوانی ها


زنان تروا


بازی بازیگری


ما


این جهان گذرا


مفیستو برای همیشه


دیدن


درباره ی عکاسی


این قرن


حباب معلق


دشمن مردم


مرغابی وحشی


گوریل پشمالو


شکسپیر معاصر ما


پوپولیسم چیست؟


ژانرهای سینمایی


این آب آشامیدنی نیست!


شعر مدرن


مأمورهای اعدام


عوارض جانبی


علیه تفسیر


اولئانا


موج نوی فرانسه


غرب غم زده


رقصی چنین…


ساعت بی عقربه


ژانر وحشت


همه پسران من


عابر هوایی


متل ماه عسل


صدای آهسته


چشم انداز طبیعی


نخستین آدم


درخواست کار


فرشته تاریخ


گزارش خواب


خرده نسیان


تنهایی الیزابت


پرتره یک زن


هدا گابلر


شکار مرگ


روسمرسهولم


گزارش به کمیسر


لورکا


سوء قصدهایی به زندگی آن زن


عکس و دیدن عکس


تراس/روال عادی


خدای دوزخ


مرگ / خدا


جن زدگان


حلاج الاسرار


تاریخ طبیعی زوال


نام های سیاست


فعل


دهه ی 40 و مشق های دیگر


حالا بی حساب شدیم


نیت خیر


پانن برگ


زمرد و حمله


روشنگری


براساس دوشس ملفی


جنسیت رزالیند


عروسک خانه


پیش از ناشتایی


تشنگی


اتاق عروس/سهم زن


هوم بادی/کابل


بهانه های مانوس


کیمیاگر


از گیم تا فیلم


صبح روان


تب


واپسین عصر طلایی هالیوود


عروسک، ماسک و اشیای نمایشی


بیوه زیرک


هرج و مرج محض


دروغگو


شب در رستوران تاک هاس


عزادار اجیر


تئاتر قانونگذار


نگاهم کن! خیالم کن!


واتسلاو


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


بی بال و پر


سینمای فانتزی


مستغلات


شهرها و سینما


شب سپیده می زند


ریشه سیاه مارینی


خیاط


اثبات


آذری غریب


شب سپیده می زند،باری دیگر


هاروی


ابلوموف


بزرگراه بزرگ


نورگیر