بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

اتاق روشنی که روزش می خوانند


تنهایی الیزابت


گزارش به کمیسر


لورکا


هدا گابلر


پرتره یک زن


مرغ دریایی


جزیره


کابوی تحمل ناپذیر


وقتی کبوتر ها ناپدید شدند


ایدئولوژی زیبایی شناسی


زنان تروا


بازی بازیگری


تنفس در هوای تئاتر


درباره ی عکاسی


نخستین دموکراسی


مرگ / خدا


گوریل پشمالو


مده آ


سایکوسیس 4:48


در انتظار گودو


نوشتن با تنفس آغاز می شود


مأمورهای اعدام


غرب غم زده


جمجمه ای در کانه مارا


علیه تفسیر


صید ماهی بزرگ


حالا بی حساب شدیم


اولئانا


مراسم قطع دست در اسپوکن


جهان چگونه مدرن شد


زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه


عروسک خانه


استاد سولنس معمار


شکار مرگ


پیش از ناشتایی


تشنگی


هوم بادی/کابل


دام


کافکا به سوی ادبیات اقلیت


بیرون از مولینگار


پوپولیسم چیست؟


بهانه های مانوس


ذهن و بازار


این قرن


جوانی ها


اتاق ورونیکا


این آب آشامیدنی نیست!


بیوه زیرک


جان گابریل بورکمان


هرج و مرج محض


دشمن مردم


دروغگو


الکترا


واتسلاو


نگاهم کن! خیالم کن!


تئاتر قانونگذار


مرغابی وحشی


بی بال و پر


حباب معلق


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


ژانرهای سینمایی


عوارض جانبی


آیلف کوچولو


شب سپیده می زند


خیاط


جن زدگان


اثبات


آذری غریب


کیمیاگر


آنچه سینما هست


شب سپیده می زند،باری دیگر


هاروی


بزرگراه بزرگ


ابلوموف


نورگیر