بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

کرگدن


درخواست کار


دوازده قطعه کوتاه


ذهن ذن، ذهن آغازگر


تک گویی های مدرن برای زنان


خرده نسیان


فرشته تاریخ


گزارش خواب


دومین بهار


تنهایی الیزابت


گزارش به کمیسر


اتاق روشنی که روزش می خوانند


لورکا


هدا گابلر


پرتره یک زن


مرغ دریایی


جزیره


جهان چگونه مدرن شد


کابوی تحمل ناپذیر


وقتی کبوتر ها ناپدید شدند


زمانی که باقی می ماند


کبوتران روی چمن


دزد پادگان


ایدئولوژی زیبایی شناسی


زنان تروا


بازی بازیگری


خدای دوزخ


باقی مانده های آشویتس


تک گویی های کلاسیک برای زنان


تنفس در هوای تئاتر


درباره ی عکاسی


مرگ / خدا


نخستین دموکراسی


گوریل پشمالو


مده آ


فهم برشت


لذت خیانت


سایکوسیس 4:48


در انتظار گودو


اتاق ورونیکا


عقل ساد


تک گویی های مدرن برای مردان


شعر مدرن


نوشتن با تنفس آغاز می شود


مأمورهای اعدام


غرب غم زده


جمجمه ای در کانه مارا


پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر


علیه تفسیر


صید ماهی بزرگ


حالا بی حساب شدیم


اولئانا


مراسم قطع دست در اسپوکن


جنسیت رزالیند


130 نکته درباب کارگردانی


روشنگری


براساس دوشس ملفی


ناکجا و دو نمایشنامه دیگر


زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه


عروسک خانه


شکار مرگ


پیش از ناشتایی


تشنگی


ساختار روان شناختی فاشیسم


هوم بادی/کابل


دام


کافکا به سوی ادبیات اقلیت


بیرون از مولینگار


پوپولیسم چیست؟


بهانه های مانوس


وقتی ما مردگان سر برداریم


ذهن و بازار


جوانی ها


این قرن


شکسپیر معاصر ما


این آب آشامیدنی نیست!


عروسک، ماسک و اشیای نمایشی


بیوه زیرک


جان گابریل بورکمان


هرج و مرج محض


دشمن مردم


دروغگو


تئاتر قانونگذار


واتسلاو


الکترا


نگاهم کن! خیالم کن!


مرغابی وحشی


بی بال و پر


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


حباب معلق


ژانرهای سینمایی


عوارض جانبی


بودای بزرگ کمکشان کن


چوب زیر بغل


پله های یک نردبان


آیلف کوچولو


شب سپیده می زند


خیاط


جن زدگان


اثبات


آذری غریب


کیمیاگر


آنچه سینما هست


شب سپیده می زند،باری دیگر


هاروی


بزرگراه بزرگ


ابلوموف


نورگیر