بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

در انتظار گودو


آدمکش


اورستس


نظریه ی فیلم


با چراغ در آینه های قناس


بیماری منتهی به مرگ


زیر تیغ ستاره ی جبار


آوازخوان طاس و صندلی ها


چشم اندازی از پل


قرنها بگذشت


حد ومرزهای هنر


نه فقط زیبا


سوسن تسلیمی


بدن تکه تکه شده


هملت شعر بیکران


شاه می میرد


چرا شد محو از یاد تو نامم


شناخت سینما


حرفه کارگردان


پس از سقوط


ازدواج های فیلیپس بورگ


فانی و باقی


این جهان گذرا


قدرت فیلم


سیکلوپس


قدرت زندگی


مرگ تراژدی


درام اسلامی


دست آخر


فلسفه و تئاتر : یک دیباچه


ترانه ایزا


پر گنت


عصیان


خیابان کاتالین


بیداری


130 نکته درباب کارگردانی


دوازده قطعه کوتاه


تئاتر مستند


صدای شکستن


اشراقها


به صحنه بردن فلسفه


آواز کافه غم بار


جهان مکتوب


سه کاربرد چاقو


شیوه فنی نمایشنامه خوانی


زمانی که باقی می ماند


دره ی علف هزار رنگ


الکترا


استاد سولنس معمار


بازی بازیگری


ما


آرامسایشگاه


پرنده به پرنده


مرگ فروشنده


موج نوی فرانسه


ساختار روان شناختی فاشیسم


باقی مانده های آشویتس


کرگدن


دام


آنچه سینما هست


ایدئولوژی زیبایی شناسی


بازیابی امر محسوس


جوانی ها


زنان تروا


دشمن مردم


مفیستو برای همیشه


سینمای اگزیستانسیالیستی


دیدن


در


درباره ی عکاسی


ذهن و بازار


این قرن


نخستین دموکراسی


حباب معلق


مرغابی وحشی


گوریل پشمالو


نیلوفر و مرداب


شکسپیر معاصر ما


لذت خیانت


سایکوسیس 4:48


ژانرهای سینمایی


این آب آشامیدنی نیست!


نوشتن با تنفس آغاز می شود


مده آ


مأمورهای اعدام


عقل ساد


شعر مدرن


اتاق ورونیکا


جمجمه ای در کانه مارا


غرب غم زده


عوارض جانبی


علیه تفسیر


اولئانا


مراسم قطع دست در اسپوکن


صید ماهی بزرگ


رقصی چنین…


ساعت بی عقربه


ژانر وحشت


همه پسران من


عابر هوایی


صدای آهسته


چشم انداز طبیعی


زنان فنیقی


متل ماه عسل


نخستین آدم


دومین بهار


درخواست کار


فرشته تاریخ


گزارش خواب


خرده نسیان


تنهایی الیزابت


پرتره یک زن


هدا گابلر


مرغ دریایی


شکار مرگ


روسمرسهولم


دزد پادگان


کبوتران روی چمن


گزارش به کمیسر


لورکا


جزیره


سوء قصدهایی به زندگی آن زن


عکس و دیدن عکس


تراس/روال عادی


دهه ی 40 و مشق های دیگر


خدای دوزخ


پوپولیسم چیست؟


مرگ / خدا


جن زدگان


وقتی ما مردگان سر برداریم


حلاج الاسرار


فعل


نام های سیاست


تاریخ طبیعی زوال


فهم برشت


نیت خیر


پانن برگ


زمرد و حمله


روشنگری


جنسیت رزالیند


براساس دوشس ملفی


ناکجا و دو نمایشنامه دیگر


عروسک خانه


پیش از ناشتایی


تشنگی


اتاق عروس/سهم زن


هوم بادی/کابل


بهانه های مانوس


کیمیاگر


تب


سینه فیلیا و تاریخ


صبح روان


از گیم تا فیلم


واپسین عصر طلایی هالیوود


عروسک، ماسک و اشیای نمایشی


بیوه زیرک


هرج و مرج محض


دروغگو


یکشنبه/زندگی خوب


شب در رستوران تاک هاس


عزادار اجیر


تئاتر قانونگذار


نگاهم کن! خیالم کن!


واتسلاو


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


بی بال و پر


سینمای فانتزی


مستغلات


چوب زیر بغل


آیلف کوچولو


شب سپیده می زند


ریشه سیاه مارینی


خیاط


تاریخ های تئاتر


اثبات


آذری غریب


شب سپیده می زند،باری دیگر


هاروی


ابلوموف


بزرگراه بزرگ


نورگیر