بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

داستان لوسی گولت


درباره ترجمه


ویتسک / نظامیان


استانیسلاوسکی: یک مقدمه


زنان فوق العاده


فرزندان هراکلس


فیلم جستار


حسرت


همه چیز درباره خانه


دست روی شانه


نوعی داستان عاشقانه


14


سقف کلیسای جامع


ضرورت تئاتر


مکبت / بداهه گویی آلما


کنش پذیری ریشه ای


روز رهایی


سفرنامه ی برزخ


زنان فریادخواه


فریای هفت جزیره


در باب انتظار


آدمکش


اورستس


ساعت بی عقربه


مرگ و میل


شیرین نشاط


برای عشق به میهن


در جست وجوی یک پیوند


ابیگیل


چرخ


نظریه ی فیلم


قرنها بگذشت


هملت شعر بیکران


شاه می میرد


حرفه کارگردان


قدرت زندگی


پر گنت


همه پسران من


عابر هوایی


زمرد و حمله


صبح روان


مستغلات


زنان فنیقی


نخستین آدم


دومین بهار


چوب زیر بغل


مرغ دریایی


موش


دون ژوان


عشق و آگوستین قدیس


رضا قاسمی


شهرها و سینما


خشم در هارلم


حد و مرزهای هنر


سوسن تسلیمی


بدن تکه تکه شده


چرا شد محو از یاد تو نامم


مرگ تراژدی


ترانه ایزا


اشراقها


خیابان کاتالین


بیداری


فرشته تاریخ


گزارش خواب


کبوتران روی چمن


دزد پادگان


تک گویی های مدرن برای زنان


گزارش به کمیسر


تنهایی الیزابت


لورکا


کوسه شکم پر 12میلیون دلاری


کابوی تحمل ناپذیر


جزیره


کافکا به سوی ادبیات اقلیت


دره ی علف هزار رنگ


بهانه های مانوس


شکار مرگ


زیر تیغ ستاره ی جبار


جهان مکتوب


سه کاربرد چاقو


شیوه فنی نمایشنامه خوانی


رویکردهایی به نظریه ی اجرا


مرگ فروشنده


کرگدن


130 نکته درباب کارگردانی


بازیابی امر محسوس


جن زدگان


بازی بازیگری


ما


این جهان گذرا


حلاج الاسرار


پرنده به پرنده


نام های سیاست


تاریخ طبیعی زوال


سینمای اگزیستانسیالیستی


فعل


باقی مانده های آشویتس


آنچه سینما هست


جهان چگونه مدرن شد


تنفس در هوای تئاتر


درباره ی عکاسی


ذهن و بازار


این قرن


الکترا


نخستین دموکراسی


مرغابی وحشی


دشمن مردم


گوریل پشمالو


آواز کافه غم بار


عصیان


در


دیدن


فهم برشت


شکسپیر معاصر ما


لذت خیانت


سایکوسیس 4:48


در جهت عکس


عقل ساد


شعر مدرن


جوانی ها


اتاق ورونیکا


مده آ


مأمورهای اعدام


پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر


نیت خیر


علیه تفسیر


اولئانا


مراسم قطع دست در اسپوکن


نیلوفر و مرداب


صید ماهی بزرگ


موج نوی فرانسه


غرب غم زده


در انتظار گودو


جمجمه ای در کانه مارا


با چراغ در آینه های قناس


چشم اندازی از پل


نه فقط زیبا


پس از سقوط


سیکلوپس


فانی و باقی


درام اسلامی


دست آخر


فلسفه و تئاتر : یک دیباچه


شناخت سینما


ازدواج های فیلیپس بورگ


تئاتر مستند


قدرت فیلم


صدای شکستن


یکشنبه/زندگی خوب


زمانی که باقی می ماند


آیلف کوچولو


استاد سولنس معمار


تاریخ های تئاتر


پنجاه نویسنده کلیدی عکاسی


آرامسایشگاه


دام


زنان تروا


حباب معلق


پوپولیسم چیست؟


ژانرهای سینمایی


عوارض جانبی


کیف پارچه ای


رقصی چنین…


ژانر وحشت


صدای آهسته


متل ماه عسل


چشم انداز طبیعی


درخواست کار


خرده نسیان


پرتره یک زن


هدا گابلر


روسمرسهولم


سوء قصدهایی به زندگی آن زن


عکس و دیدن عکس


تراس/روال عادی


خدای دوزخ


مرگ / خدا


وقتی ما مردگان سر برداریم


دهه ی 40 و مشق های دیگر


پانن برگ


روشنگری


براساس دوشس ملفی


جنسیت رزالیند


عروسک خانه


پیش از ناشتایی


تشنگی


اتاق عروس/سهم زن


هوم بادی/کابل


کیمیاگر


از گیم تا فیلم


تب


بیوه زیرک


هرج و مرج محض


دروغگو


شب در رستوران تاک هاس


عزادار اجیر


تئاتر قانونگذار


واتسلاو


بی بال و پر


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


سینمای فانتزی


شب سپیده می زند


ریشه سیاه مارینی


خیاط


اثبات


آذری غریب


عمو سام من


شب سپیده می زند،باری دیگر


هاروی


ابلوموف


بزرگراه بزرگ


نورگیر