بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

عابر هوایی


همه پسران من


نخستین آدم


زنان فنیقی


صدای آهسته


چشم انداز طبیعی


مرگ فروشنده


متل ماه عسل


دومین بهار


کرگدن


درخواست کار


دوازده قطعه کوتاه


ذهن ذن، ذهن آغازگر


تک گویی های مدرن برای زنان


خرده نسیان


فرشته تاریخ


گزارش خواب


گزارش به کمیسر


اتاق روشنی که روزش می خوانند


تنهایی الیزابت


لورکا


هدا گابلر


پرتره یک زن


مرغ دریایی


جزیره


جهان چگونه مدرن شد


کابوی تحمل ناپذیر


وقتی کبوتر ها ناپدید شدند


موج نوی فرانسه


نیت خیر


کبوتران روی چمن


دزد پادگان


زمانی که باقی می ماند


ایدئولوژی زیبایی شناسی


زنان تروا


بازی بازیگری


دهه ی 40 و مشق های دیگر


در


تراس/روال عادی


سینمای اگزیستانسیالیستی


عکس و دیدن عکس


خدای دوزخ


تک گویی های کلاسیک برای زنان


باقی مانده های آشویتس


تنفس در هوای تئاتر


پوپولیسم چیست؟


درباره ی عکاسی


مرگ / خدا


نخستین دموکراسی


گوریل پشمالو


مده آ


فعل


دیدن


نام های سیاست


تاریخ طبیعی زوال


فهم برشت


لذت خیانت


سایکوسیس 4:48


در انتظار گودو


اتاق ورونیکا


عقل ساد


تک گویی های مدرن برای مردان


شعر مدرن


نوشتن با تنفس آغاز می شود


مأمورهای اعدام


غرب غم زده


جمجمه ای در کانه مارا


پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر


علیه تفسیر


صید ماهی بزرگ


حالا بی حساب شدیم


اولئانا


مراسم قطع دست در اسپوکن


زمرد و حمله


پانن برگ


روشنگری


جنسیت رزالیند


130 نکته درباب کارگردانی


براساس دوشس ملفی


ناکجا و دو نمایشنامه دیگر


زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه


عروسک خانه


شکار مرگ


پیش از ناشتایی


تشنگی


اتاق عروس/سهم زن


ساختار روان شناختی فاشیسم


هوم بادی/کابل


دام


کافکا به سوی ادبیات اقلیت


بهانه های مانوس


وقتی ما مردگان سر برداریم


جوانی ها


ذهن و بازار


این قرن


شکسپیر معاصر ما


تب


سینه فیلیا و تاریخ


صبح روان


از گیم تا فیلم


واپسین عصر طلایی هالیوود


عزادار اجیر


عروسک، ماسک و اشیای نمایشی


بیوه زیرک


هرج و مرج محض


دشمن مردم


جان گابریل بورکمان


دروغگو


یکشنبه/زندگی خوب


شب در رستوران تاک هاس


واتسلاو


تئاتر قانونگذار


الکترا


نگاهم کن! خیالم کن!


مرغابی وحشی


حباب معلق


بی بال و پر


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


ژانرهای سینمایی


عوارض جانبی


مستغلات


سینمای فانتزی


بودای بزرگ کمکشان کن


چوب زیر بغل


پله های یک نردبان


آیلف کوچولو


شب سپیده می زند


ریشه سیاه مارینی


خیاط


جن زدگان


اثبات


آذری غریب


کیمیاگر


آنچه سینما هست


شب سپیده می زند،باری دیگر


هاروی


بزرگراه بزرگ


ابلوموف


نورگیر


هنر هویت و سیاست بازنمایی