بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

درام اسلامی


دست آخر


فلسفه و تئاتر : یک دیباچه


ترانه ایزا


پر گنت


آواز کافه غم بار


عصیان


خیابان کاتالین


سه کاربرد چاقو


صدای شکستن


اشراقها


به صحنه بردن فلسفه


نیلوفر و مرداب


جهان مکتوب


کرگدن


دره ی علف هزار رنگ


آرامسایشگاه


دام


بازیابی امر محسوس


آنچه سینما هست


در


لذت خیانت


ژانرهای سینمایی


این آب آشامیدنی نیست!


عقل ساد


اتاق ورونیکا


علیه تفسیر


صید ماهی بزرگ


رقصی چنین…


ساعت بی عقربه


ژانر وحشت


همه پسران من


عابر هوایی


متل ماه عسل


زنان فنیقی


صدای آهسته


چشم انداز طبیعی


نخستین آدم


دومین بهار


فرشته تاریخ


گزارش خواب


خرده نسیان


درخواست کار


دوازده قطعه کوتاه


تنهایی الیزابت


اتاق روشنی که روزش می خوانند


پرتره یک زن


هدا گابلر


مرغ دریایی


وقتی کبوتر ها ناپدید شدند


شکار مرگ


روسمرسهولم


پرنده به پرنده


مرگ فروشنده


موج نوی فرانسه


زمانی که باقی می ماند


دزد پادگان


تک گویی های مدرن برای زنان


کبوتران روی چمن


گزارش به کمیسر


لورکا


کابوی تحمل ناپذیر


جزیره


زنان تروا


بازی بازیگری


سوء قصدهایی به زندگی آن زن


نقادی نقد عقل محض


عکس و دیدن عکس


تراس/روال عادی


دهه ی 40 و مشق های دیگر


خدای دوزخ


تک گویی های کلاسیک برای زنان


تنفس در هوای تئاتر


درباره ی عکاسی


جوانی ها


پوپولیسم چیست؟


مرگ / خدا


وقتی ما مردگان سر برداریم


گوریل پشمالو


مده آ


مفیستو برای همیشه


حلاج الاسرار


نام های سیاست


تاریخ طبیعی زوال


فعل


دیدن


سایکوسیس 4:48


جهان چگونه مدرن شد


در انتظار گودو


نخستین دموکراسی


فهم برشت


تک گویی های مدرن برای مردان


شعر مدرن


نوشتن با تنفس آغاز می شود


غرب غم زده


مأمورهای اعدام


ذهن ذن، ذهن آغازگر


جمجمه ای در کانه مارا


حالا بی حساب شدیم


نیت خیر


اولئانا


مراسم قطع دست در اسپوکن


پانن برگ


زمرد و حمله


روشنگری


ناکجا و دو نمایشنامه دیگر


جنسیت رزالیند


براساس دوشس ملفی


زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه


عروسک خانه


پیش از ناشتایی


تشنگی


اتاق عروس/سهم زن


هوم بادی/کابل


استاد سولنس معمار


بهانه های مانوس


جن زدگان


ذهن و بازار


این قرن


شکسپیر معاصر ما


تب


سینه فیلیا و تاریخ


صبح روان


از گیم تا فیلم


واپسین عصر طلایی هالیوود


عروسک، ماسک و اشیای نمایشی


بیوه زیرک


هرج و مرج محض


جان گابریل بورکمان


دروغگو


یکشنبه/زندگی خوب


شب در رستوران تاک هاس


عزادار اجیر


تئاتر قانونگذار


نگاهم کن! خیالم کن!


الکترا


واتسلاو


مرغابی وحشی


بی بال و پر


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


دشمن مردم


حباب معلق


عوارض جانبی


سینمای فانتزی


مستغلات


چوب زیر بغل


آیلف کوچولو


شب سپیده می زند


ریشه سیاه مارینی


خیاط


اثبات


آذری غریب


شب سپیده می زند،باری دیگر


کیمیاگر


هاروی


بزرگراه بزرگ


ابلوموف


نورگیر