بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

عصیان


خیابان کاتالین


سه کاربرد چاقو


دره ی علف هزار رنگ


دام


لذت خیانت


اتاق ورونیکا


شیوه فنی نمایشنامه خوانی


ساعت بی عقربه


پرنده به پرنده


ژانر وحشت


همه پسران من


عابر هوایی


متل ماه عسل


زنان فنیقی


صدای آهسته


چشم انداز طبیعی


نخستین آدم


دومین بهار


خرده نسیان


فرشته تاریخ


گزارش خواب


کرگدن


درخواست کار


دوازده قطعه کوتاه


ذهن ذن، ذهن آغازگر


تک گویی های مدرن برای زنان


تنهایی الیزابت


اتاق روشنی که روزش می خوانند


لورکا


پرتره یک زن


هدا گابلر


مرغ دریایی


وقتی کبوتر ها ناپدید شدند


مرگ فروشنده


موج نوی فرانسه


نیت خیر


زمانی که باقی می ماند


کبوتران روی چمن


دزد پادگان


گزارش به کمیسر


ایدئولوژی زیبایی شناسی


کابوی تحمل ناپذیر


جزیره


زنان تروا


بازی بازیگری


تراس/روال عادی


در


عکس و دیدن عکس


دهه ی 40 و مشق های دیگر


خدای دوزخ


باقی مانده های آشویتس


تک گویی های کلاسیک برای زنان


تنفس در هوای تئاتر


درباره ی عکاسی


پوپولیسم چیست؟


مرگ / خدا


نخستین دموکراسی


وقتی ما مردگان سر برداریم


گوریل پشمالو


مده آ


نام های سیاست


تاریخ طبیعی زوال


دیدن


فعل


فهم برشت


سایکوسیس 4:48


در انتظار گودو


تک گویی های مدرن برای مردان


عقل ساد


شعر مدرن


نوشتن با تنفس آغاز می شود


جمجمه ای در کانه مارا


غرب غم زده


مأمورهای اعدام


پنجاه کارگردان کلیدی تئاتر


علیه تفسیر


صید ماهی بزرگ


حالا بی حساب شدیم


اولئانا


پانن برگ


زمرد و حمله


روشنگری


ناکجا و دو نمایشنامه دیگر


جنسیت رزالیند


130 نکته درباب کارگردانی


براساس دوشس ملفی


زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه


استاد سولنس معمار


عروسک خانه


شکار مرگ


پیش از ناشتایی


تشنگی


اتاق عروس/سهم زن


ساختار روان شناختی فاشیسم


هوم بادی/کابل


بازیابی امر محسوس


کافکا به سوی ادبیات اقلیت


بهانه های مانوس


جوانی ها


ذهن و بازار


این قرن


جن زدگان


شکسپیر معاصر ما


این آب آشامیدنی نیست!


تب


سینه فیلیا و تاریخ


صبح روان


از گیم تا فیلم


واپسین عصر طلایی هالیوود


عزادار اجیر


عروسک، ماسک و اشیای نمایشی


بیوه زیرک


هرج و مرج محض


دشمن مردم


جان گابریل بورکمان


دروغگو


یکشنبه/زندگی خوب


شب در رستوران تاک هاس


تئاتر قانونگذار


نگاهم کن! خیالم کن!


الکترا


واتسلاو


مرغابی وحشی


بی بال و پر


حباب معلق


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


ژانرهای سینمایی


عوارض جانبی


سینمای فانتزی


مستغلات


چوب زیر بغل


پله های یک نردبان


آیلف کوچولو


شب سپیده می زند


ریشه سیاه مارینی


خیاط


اثبات


آذری غریب


آنچه سینما هست


شب سپیده می زند،باری دیگر


کیمیاگر


هاروی


بزرگراه بزرگ


ابلوموف


نورگیر