بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

هم نوایی در پاییز


نرودا


پارادوکس سود


نابینایی


شب های بی خوابی


بانوی دریا(یی)


هراکلس


تک گویی های معاصر برای مردان


چیزهای کوچکی مثل اینها


یک انقلاب ذهنی


الفبای پدیدارشناسی


سوگ


در کمال خونسردی


به گزارش زنان تروا


امید


به یاد دار


سقف کلیسای جامع


سفرنامه ی برزخ


آدمکش


اورستس


آوازخوان طاس و صندلی ها


چشم اندازی از پل


پس از سقوط


سرگذشت تنهایی


آدمی همان است که می خواند


براساس دوشس ملفی


هدا گابلر


شرم


زنان فوق العاده


در جست وجوی یک پیوند


ابیگیل


هملت شعر بیکران


ازدواج های فیلیپس بورگ


قدرت زندگی


دون ژوان


ساختار روان شناختی فاشیسم


بیداری


ابلوموف


جزیره


کافکا به سوی ادبیات اقلیت


زنان تروا


مرگ / خدا


چرا شد محو از یاد تو نامم


مفیستو برای همیشه


جهان مکتوب


خیابان کاتالین


تک گویی های مدرن برای زنان


حباب معلق


جن زدگان


بیماری منتهی به مرگ


این جهان گذرا


تاریخ طبیعی زوال


فعل


مرگ فروشنده


کرگدن


باقی مانده های آشویتس


درباره ی عکاسی


این قرن


ژانرهای سینمایی


این آب آشامیدنی نیست!


نخستین دموکراسی


گوریل پشمالو


زیر تیغ ستاره ی جبار


ما


پرنده به پرنده


لذت خیانت


جهان چگونه مدرن شد


دشمن مردم


آواز کافه غم بار


در


حسرت


حالا بی حساب شدیم


عوارض جانبی


مأمورهای اعدام


عصیان


سایکوسیس 4:48


اتاق ورونیکا


علیه تفسیر


مده آ


اولئانا


مراسم قطع دست در اسپوکن


غرب غم زده


ذهن ذن، ذهن آغازگر


صید ماهی بزرگ


نیلوفر و مرداب


در انتظار گودو


جمجمه ای در کانه مارا


نمایش خلاق


داستان لوسی گولت


ملخک


انجمن زیر شیروانی


باخ برای بچه ها


در باب شجاعت


مرگ و میل


روز رهایی


شاه می میرد


دومین بهار


در باب قتل


مرغ دریایی


همه چیز درباره خانه


فریای هفت جزیره


برای عشق به میهن


تاریخ های تئاتر


قرنها بگذشت


بدن تکه تکه شده


شناخت سینما


صبح روان


تنهایی الیزابت


افسانه فردگرایی


موش


شکار مرگ


عشق و آگوستین قدیس


سوسن تسلیمی


مرگ تراژدی


سه کاربرد چاقو


دام


بازی بازیگری


سینمای اگزیستانسیالیستی


فهم برشت


شکسپیر معاصر ما


الکترا


نام های سیاست


شعر مدرن


جوانی ها


در جهت عکس


دیدن


عقل ساد


ویتسک / نظامیان


فرزندان هراکلس


فیلم جستار


14


ضرورت تئاتر


در باب انتظار


ساعت بی عقربه


درباره ترجمه


دست روی شانه


شیرین نشاط


زنان فریادخواه


چرخ


نظریه ی فیلم


حرفه کارگردان


رقصی چنین…


همه پسران من


عابر هوایی


زنان فنیقی


چوب زیر بغل


ساختن تئاتر از دل ویرانه ها


رضا قاسمی


شهرها و سینما


خشم در هارلم


حد و مرزهای هنر


ترانه ایزا


اشراقها


زمرد و حمله


مستغلات


نخستین آدم


گزارش خواب


فرشته تاریخ


دزد پادگان


گزارش به کمیسر


لورکا


پر گنت


رویکردهایی به نظریه ی اجرا


کبوتران روی چمن


بازیابی امر محسوس


دره ی علف هزار رنگ


بهانه های مانوس


حلاج الاسرار


آنچه سینما هست


تنفس در هوای تئاتر


ذهن و بازار


مرغابی وحشی


نیت خیر


موج نوی فرانسه


با چراغ در آینه های قناس


نه فقط زیبا


فانی و باقی


سیکلوپس


درام اسلامی


دست آخر


تئاتر مستند


قدرت فیلم


صدای شکستن


یکشنبه/زندگی خوب


آیلف کوچولو


آرامسایشگاه


پوپولیسم چیست؟


کیف پارچه ای


ژانر وحشت


صدای آهسته


چشم انداز طبیعی


متل ماه عسل


درخواست کار


خرده نسیان


پرتره یک زن


روسمرسهولم


عکس و دیدن عکس


تراس/روال عادی


خدای دوزخ


پانن برگ


روشنگری


جنسیت رزالیند


عروسک خانه


پیش از ناشتایی


تشنگی


اتاق عروس/سهم زن


هوم بادی/کابل


کیمیاگر


تب


از گیم تا فیلم


بیوه زیرک


هرج و مرج محض


دروغگو


عزادار اجیر


تئاتر قانونگذار


واتسلاو


بن بست نویسنده


بی بال و پر


مرگ در می زند


سینمای فانتزی


شب سپیده می زند


ریشه سیاه مارینی


خیاط


اثبات


آذری غریب


عمو سام من


شب سپیده می زند،باری دیگر


هاروی


بزرگراه بزرگ


نورگیر