بیدگل

انتشارات بیدگل

کتاب های انتشارات بیدگل

مرغ دریایی


کابوی تحمل ناپذیر


کوسه شکم پر 12میلیون دلاری


وقتی کبوتر ها ناپدید شدند


ایدئولوژی زیبایی شناسی


جمجمه ای در کانه مارا


جهان چگونه مدرن شد


در انتظار گودو


زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه


درباره ی عکاسی


عروسک خانه


استاد سولنس معمار


مرگ / خدا


شکار مرگ


پیش از ناشتایی


تشنگی


مده آ


بازیابی امر محسوس


بیرون از مولینگار


کافکا به سوی ادبیات اقلیت


پوپولیسم چیست؟


بهانه های مانوس


گوریل پشمالو


ذهن و بازار


این قرن


جوانی ها


نخستین دموکراسی


اتاق ورونیکا


این آب آشامیدنی نیست!


صید ماهی بزرگ


غرب غم زده


علیه تفسیر


اولئانا


مراسم قطع دست در اسپوکن


جزیره


زنان تروا


بیوه زیرک


بازی بازیگری


جان گابریل بورکمان


دشمن مردم


هرج و مرج محض


دروغگو


خیاط


الکترا


نگاهم کن! خیالم کن!


تئاتر قانونگذار


مرغابی وحشی


واتسلاو


بی بال و پر


حباب معلق


بن بست نویسنده


مرگ در می زند


ژانرهای سینمایی


مأمورهای اعدام


آیلف کوچولو


شب سپیده می زند


حالا بی حساب شدیم


جن زدگان


اثبات


آذری غریب


آنچه سینما هست


شب سپیده می زند،باری دیگر


کیمیاگر


هاروی


عوارض جانبی


بزرگراه بزرگ


نورگیر