اطراف

انتشارات اطراف

کتاب های انتشارات اطراف

حظ کردیم و افسوس خوردیم


آسمان لندن زیاده می بارد


بمبئی رقص الوان است


مهمان گاه


نزدیک ایده


به زبان مادری گریه می کنیم


لهجه ها اهلی نمی شوند


نقطه می خواست فرار کند


روایت و روایتگری در سینما


خاک کارخانه


ارواح ملیت ندارند


به خاطره اعتمادی نیست


جریده ی فریده


ادبیات من


دختری که مزرعه را نجات داد


پسری که صدای خرس ها شد


پسری که فیل را بزرگ کرد


روزی روزگاری سازمانی


پسری که خانه ی بی دود ساخت


دختری که باغ را سرسبز کرد


دلهره ها


مصائب من در حباب استارت آپ


وقت چای در اطراف جهان


ماجراجویان بزرگ


زان تشنگان


کارنامه خورش


روایت و کنش جمعی


سرزمین مقدس


پیونگ یانگ


رها و ناهشیار می نویسم


خانه خوانی


پروژه ی پدری


اتاق کار


قصه ها از کجا می آیند


شهر از نو


استیو جابز غلط کرد با تو


خانم! فردا کوچ است


خواهرها


لبخندها


لنگرگاهی در شن روان


روایت مصور داستان فوتبال


ماجرا فقط این نبود


سه روز به آخر دریا


شنیدن شهر


دیدار اتفاقی با دوست خیالی


هفته ی چهل و چند


سواد روایت


هر برند یک قصه است


البته که عصبانی هستم


هیچ چیز آن جا نیست


کآشوب


چادر کردیم رفتیم تماشا


درد که کسی را نمی کشد


بهترین قصه گو برنده است


این هم مثالی دیگر


اگر به خودم برگردم


پسری که دور دنیا را رکاب زد 2


پسری که دور دنیا را رکاب زد 3


فقط روزهایی که می نویسم


نقشه هایی برای گم شدن


حاشیه همان متن است


آخرین اغواگری زمین


اگر حافظه یاری کند


رهیده


مثبت


حفره


کوچک و سخت


رست خیز


سن پترزبورگ موزیکانچی دارد


پاریس از دور نمایان شد


پیاده ها


قهوه استانبول نیکو می سوزد


شنژن


یانگون


تماشای شهر (5جلدی)