سرزمین اهورایی

انتشارات سرزمین اهورایی

کتاب های انتشارات سرزمین اهورایی

لالائی درد


توضیح المسائل شعر به لی لی


سخن رمز دهان 2


تدفین مشترک


وطن چونان زنی عاشق


عشق های دیرینه


صدای سخن عشق


ترانه ی دریا


ما آدم نمی شویم


شعر زبان زبان شعر


شیطان درون ما


هایکوی سیاه


عبور از خط اضطرار


همباشی صادقانه


یک نمایش رویایی


تعبیر یک خواب طولانی


داج


با بازوان کبود


جاودانگی ناپایدار


پیراهنت پناه پروانه هاست


حکمت های طاهری


عاشقانه های زمینی


از کنار نگاه


خنده هایت، زر ناب


آونگ ها


و نبض چارراه از تپش افتاد


سونات اشباح


نبرد واژگان علیه نابودی


خط ساحلی


دوشیزه جولی


آیا دچار عشق شده ام!؟


دشمن مردم


ارکان جامعه


کرگدن


در جاده


بازگشت به خانه


بیست ترانه عاشقانه


اولگا


عاشقانه های شیرکو بی کس


ریتا…عشق و یاسمن


با این همه عاشقت بوده ام


عاشقانه های اریش فرید


دیبس در جستجوی خویش


یک جمله زندگی


ساحل موش


یکی که دیگری با تو


کارناوال بی صدای شب


عقرب


نقطه ای بر سر دال


سه پرواز


ویونا


تب 103 درجه


نظریه ی شعر سپید


عاشقانه های عزیز نسین


سوترای آفتابگردان


عشق سگی است دربان جهنم


چهار سوار مکاشفه


عاشقانه های بی پایان


نژادپرست نیستم، اما…


قدرت یک دروغ


تا شادمانه مرا ببینند


شهرت


آوازها و زنگ ها


دوزخ


عشق و گردش به چپ


جزیره نشین


روزه ی سکوت


وطن


آدم ها نمی پرند


عاشقانه های جنگ


عاشقانه های ایرانی


آخرین شعرهای عاشقانه


به سوی تو می آیم که نیستی


میان فنجان های قهوه


اتاق بر آب راه می روم


عاشقانه های ساعت بیست و یک


هفتاد گل زرد


من یک دوزیستم


خیابان و عشق


عشق به من می گوید


عشق… و شب های پاریس


عاشقانه های گونتر گراس