سرزمین اهورایی

انتشارات سرزمین اهورایی

کتاب های انتشارات سرزمین اهورایی

یک نمایش رویایی


تعبیر یک خواب طولانی


داج


جاودانگی ناپایدار


پیراهنت پناه پروانه هاست


حکمت های طاهری


عاشقانه های زمینی


از کنار نگاه


خنده هایت، زر ناب


داستان من و شعر، من و عشق


آونگ ها


و نبض چارراه از تپش افتاد


خط ساحلی


دوشیزه جولی


سونات اشباح


لینچ از زبان لینچ


نبرد واژگان علیه نابودی


با بازوان کبود


آیا دچار عشق شده ام!؟


دشمن مردم


ارکان جامعه


کرگدن


در جاده


بازگشت به خانه


اولگا


عاشقانه های شیرکو بی کس


با این همه عاشقت بوده ام


عاشقانه های اریش فرید


یک جمله زندگی


ساحل موش


یکی که دیگری با تو


کارناوال بی صدای شب


عقرب


درد من مشترک نیست


نقطه ای بر سر دال


سه پرواز


ویونا


دیبس در جستجوی خویش


تب 103 درجه


نظریه ی شعر سپید


عاشقانه های عزیز نسین


سوترای آفتابگردان


عشق سگی است دربان جهنم


چهار سوار مکاشفه


عاشقانه های بی پایان


نژادپرست نیستم، اما…


قدرت یک دروغ


تا شادمانه مرا ببینند


شهرت


همین قدر کافی است


آوازها و زنگ ها


دوزخ


عشق و گردش به چپ


جزیره نشین


روزه ی سکوت


وطن


آدم ها نمی پرند


عاشقانه های جنگ


عاشقانه های ایرانی


آخرین شعرهای عاشقانه


به سوی تو می آیم که نیستی


میان فنجان های قهوه


اتاق بر آب راه می روم


عاشقانه های ساعت بیست و یک


هفتاد گل زرد


من یک دوزیستم


خیابان و عشق


عشق به من می گوید


عشق… و شب های پاریس


عاشقانه های گونتر گراس


تو را من چشم در راهم