سرزمین اهورایی

انتشارات سرزمین اهورایی

کتاب های انتشارات سرزمین اهورایی

جهان یک میهمانی بزرگ است


اجاق سرد


تب 103 درجه


دیبس در جستجوی خویش


در جاده


ریتا…عشق و یاسمن


عاشقانه های اریش فرید


5 مثل قلب


غیبت


بنفشه آفریقایی


مثل پرنده ای در باران


خوشا یک ادراک


جیغ سیاه کلاغ ها


سایه روشن های آنتونی هاپکینز


تصویر جیمز دین در شرق بهشت


عشق سگی است دربان جهنم


قرنطینه


عشق یعنی این


نخند،پشیمان می شوی!


دختران المپ


شیطان درون ما


هایکوی سیاه


توضیح المسائل شعر به لی لی


سخن رمز دهان 2


تدفین مشترک


وطن چونان زنی عاشق


عشق های دیرینه


صدای سخن عشق


ترانه ی دریا


ما آدم نمی شویم


شعر زبان زبان شعر


لالائی درد


عبور از خط اضطرار


همباشی صادقانه


یک نمایش رویایی


تعبیر یک خواب طولانی


جاودانگی ناپایدار


پیراهنت پناه پروانه هاست


حکمت های طاهری


عاشقانه های زمینی


از کنار نگاه


خنده هایت، زر ناب


داستان من و شعر، من و عشق


آونگ ها


و نبض چارراه از تپش افتاد


خط ساحلی


دوشیزه جولی


سونات اشباح


لینچ از زبان لینچ


نبرد واژگان علیه نابودی


با بازوان کبود


آیا دچار عشق شده ام!؟


دشمن مردم


ارکان جامعه


کرگدن


بازگشت به خانه


اولگا


بیست ترانه عاشقانه


یک جمله زندگی


ساحل موش


یکی که دیگری با تو


کارناوال بی صدای شب


عقرب


درد من مشترک نیست


نقطه ای بر سر دال


سه پرواز


ویونا


نظریه ی شعر سپید


عاشقانه های عزیز نسین


چهار سوار مکاشفه


عاشقانه های بی پایان


نژادپرست نیستم، اما…


قدرت یک دروغ


تا شادمانه مرا ببینند


شهرت


همین قدر کافی است


آوازها و زنگ ها


دوزخ


عشق و گردش به چپ


جزیره نشین


روزه ی سکوت


وطن


آدم ها نمی پرند


عاشقانه های جنگ


عاشقانه های ایرانی


آخرین شعرهای عاشقانه


به سوی تو می آیم که نیستی


میان فنجان های قهوه


اتاق بر آب راه می روم


هفتاد گل زرد


من یک دوزیستم


خیابان و عشق


عشق به من می گوید


عشق… و شب های پاریس


عاشقانه های گونتر گراس