فرزان روز

انتشارات فرزان روز

کتاب های انتشارات فرزان روز

زوال و فروپاشی ساسانیان


سقراط عیسی بودا


آینده قدرت


باران


مرگ مردان نامی


ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد


اجاق سرد آنجلا


حافظ


هویت ایرانی و زبان فارسی


سفر به دشت ستارگان


لبه تیغ


عقلانیت و توسعه یافتگی ایران


کیمیاگر


درسهای قرن بیستم


مرد دهم


راه حق بودا و سروده هایش


بادبادک


داستان دو شهر


زندگی کوتاه است


موش و گربه


زن در مثل


فرهنگ سیاسی ایران


اندیشه یونانی، فرهنگ اسلامی


بریا


راسپوتین


نخستین عشق


پشت و رو


در نکوهش جنگ


روش تحقیق در علوم سیاسی


پشت صحنه


برج ایفل