فهرست کتاب های برگزیده درباره «زبان شناسی»

فهرست کتاب های برگزیده درباره «زبان شناسی»

زبان، یکی از پیچیده ترین پدیده ها در جهان هستی است؛ با این حال همه ی ما هر روز با آن مواجه می شویم و از آن بهره می بریم. خوشبختانه برای یاد گرفتن یک زبان، نیازی به آموختن تمام جزئیات مربوط به چگونگی کارکرد آن نداریم. اما آموختن درباره ی ساز و کار زبان ها، اطلاعات ارزشمندی را درباره ی سرشت انسان، کارکرد مغز، تاریخ و پدیده های متعدد دیگر در اختیار ما می گذارد و خواندن کتاب های مربوط به «زبان شناسی»، روشی عالی برای سفر در دنیای کلمات است. فهرست پیش رو که از ترکیب لیست های FiveBooks، Babbel و OnlineCollege به وجود آمده، برخی از کتاب های برگزیده درباره «زبان شناسی» را در خود جای داده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست کتاب های برگزیده درباره «زبان شناسی»

چه بود و چه شد


از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

دوره زبان شناسی عمومی


برنده جایزه اسکات مونکریف سال 1984

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر