ادبیات افغانستان

ادبیات افغانستان

ادبیات معاصر افغانستان، بر میراثی غنی از آثار شفاهی و مکتوب تکیه دارد. بدیهی است که به خاطر شرایط افغانستان، نویسندگان این کشور بیشتر به داستان های مربوط به جنگ و مهاجرت پرداخته اند. نویسندگان موفق و جریان سازی چون خالد حسینی و عتیق رحیمی از دل این ادبیات سر بر آورده اند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات افغانستان

دعای دریا


از کتاب های پرفروش نیویورک تایمز

هزار خورشید تابان


برنده ی جایزه ی بوک سنس (The Book Sense Book of the Year (BSBY سال 2008

ندای کوهستان


خالد حسینی از نویسندگان پرفروش نیویورک تایمز

از یاد رفتن


برنده ی نهمین دوره جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات

انجیرهای سرخ مزار


برنده ی جایزه ی بهترین مجموعه داستان سال 1384 از بنیاد گلشیری

بادبادک باز


برنده جایزه بوکه سال 2004

سنگ صبور


برنده ی جایزه ی گنکور سال 2008

عسکر گریز


برنده ی جایزه ی بهترین مجموعه داستان سال 1386 از بنیاد گلشیری

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر