ادبیات ایتالیا

ادبیات ایتالیا

معرفی چند اثر
شش شخصیت در جست و جوی نویسنده
پیراندلو، معمار و بنیان گذار درام قرن بیستم است.
Penguin
بارون درخت نشین
رمانی جذاب و سرزنده که زندگی ای را تصور می کند که کاملا با قوانین خاص خودش سپری شده است.
Barnes & Noble
مرحوم ماتیا پاسکال
تکان دهنده و تراژیک.
New York Times Book Review