ادبیات لهستان

ادبیات لهستان

ادبیات لهستان، جایگاه ویژه ای در فرهنگ این کشور و قاره ی اروپا دارد. آثار هنری خلق شده در لهستان، برای قرن ها آینه ی تمام نمای فراز و نشیب های تاریخ این کشور بوده و در بسیاری از اوقات، هویت سیاسی و فرهنگی این ملت را حفظ کرده است.

کتاب های ادبیات لهستان

خانواده موسکات


ایزاک باشویس سینگر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1978

معرفی چند اثر
معرفی کتاب خانواده موسکات
با توصیفاتی ظریف، دیالوگ هایی نافذ و جزئیاتی به دقت بررسی شده.
Time