ادبیات لهستان

ادبیات لهستان

ادبیات لهستان، جایگاه ویژه ای در فرهنگ این کشور و قاره ی اروپا دارد. آثار هنری خلق شده در لهستان، برای قرن ها آینه ی تمام نمای فراز و نشیب های تاریخ این کشور بوده و در بسیاری از اوقات، هویت سیاسی و فرهنگی این ملت را حفظ کرده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات لهستان

غسل آتش


کتاب پنجم از مجموعه حماسه ی ویچر

کشتن عمه خانم


از کتاب های پرفروش در لهستان

شمشیر سرنوشت


کتاب دوم از مجموعه حماسه ی ویچر

خون الف ها


کتاب سوم از مجموعه حماسه ی ویچر

آخرین آرزو


کتاب اول از مجموعه حماسه ی ویچر

زندگی های دوگانه،فرصت های دوباره


نقد و تفسیر کریشتف کیشلوفسکی1996-1941م

دوران حقارت


کتاب چهارم از مجموعه حماسه ی ویچر

خانواده موسکات


برنده ی جایزه ی بانکارلا سال 1968

دشمنان (یک داستان عاشقانه)


سینگر برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات 1978

بودن


نامزد دریافت جایزه نیوبلا سال 1971

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر