ادبیات ویتنام

ادبیات ویتنام

ویتنام، ادبیات کهن و پرمایه ای دارد که بر دو پایه استوار است: ادبیات شفاهی بومی این کشور و ادبیات مکتوب ویتنام که تحت تأثیر ادبیات چین شکل گرفت. داستان های مربوط به جنگ، بخش مهمی از ادبیات ویتنام را شامل می شوند و نویسندگان بزرگی چون کیم توی و تاینها لای، آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشته اند.

کتاب های ادبیات ویتنام

لالایی


برنده ی جایزه ی گاورنر جنرال برای داستان فرانسوی زبان سال 2010

معرفی چند اثر
معرفی کتاب همدرد
فوق العاده... یک اثر کلاسیک جدید در ادبیات داستانی جنگ.
Washington Post