ادبیات ویتنام

ادبیات ویتنام

ویتنام، ادبیات کهن و پرمایه ای دارد که بر دو پایه استوار است: ادبیات شفاهی بومی این کشور و ادبیات مکتوب ویتنام که تحت تأثیر ادبیات چین شکل گرفت. داستان های مربوط به جنگ، بخش مهمی از ادبیات ویتنام را شامل می شوند و نویسندگان بزرگی چون کیم توی و تاینها لای، آثار ارزشمندی از خود به جای گذاشته اند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات ویتنام

پناهندگان


نامزد جایزه گودریدز سال 2017

لالایی


برنده ی جایزه ی گاورنر جنرال برای داستان فرانسوی زبان سال 2010

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر