دهه 1770 میلادی

دهه 1770 میلادی

شعله ور شدن بحران جزایر فالکلند بین اسپانیا و انگلستان، شیوع طاعون در مسکو و مرگ 57هزار نفر و شروع جریانات انقلاب آمریکا از مهمترین رویدادهای این دهه به حساب می آیند که الهام بخش آثار ادبی و هنری بسیاری بوده اند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های دهه 1770 میلادی

رنج های ورتر جوان


از شناخته شده ترین و تحسین شده ترین آثار گوته و ادبیات آلمان

کاندید


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

عقل سلیم


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر