دهه 1790 میلادی

دهه 1790 میلادی

در دهه ی 1790 میلادی، شهروندان فرانسوی در پاریس، اتحاد و آشتی ملی در این کشور را جشن گرفتند، کشور پادشاهی دانمارک-نروژ، اولین کشور در جهان شد که برده داری را غیرقانونی اعلام کرد و در نیویورک، قانونی به تصویب رسید که هدفش، حذف تدریجی برده داری در این ایالت بود. رویدادهایی از این دست در دهه ی 1790، باعث به وجود آمدن تغییراتی بنیادین در فرهنگ و ادبیات ملت های مختلف جهان شد.

کتاب های دهه 1790 میلادی

نقد قوه حکم


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

ژاک قضا و قدری و اربابش


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

معرفی چند اثر
معرفی کتاب نقد قوه حکم
این کتاب برای هر کسی که به اخلاقیات و توسعه ی فرهنگ علاقه دارد، هنوز هم به عنوان اثری فوق العاده مهم باقی مانده است.
Barnes & Noble