ادبیات صربستان

ادبیات صربستان

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های ادبیات صربستان

پنجره روسی


برنده جایزه NIN سال 2007

میان بازی ها


برنده جایزه ترجمه PEN سال 1980

قاموس خزران


برنده جایزه NIN سال 1984

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع زندگی نامه
+ نمایش بیشتر
کمتر