داستان های خانه درختی

داستان های خانه درختی

طبقه دارترین خانه درختی دنیا که در هر جلد سیزده طبقه ی دیگر هم به آن اضافه می شود. هر طبقه پر از اختراعات عجیب و غریب و وسایل و موجوادات بامزه و باحال است. یک کتاب سراسر خنده و ماجرا از دو تا آدم باحال که مدام فکر تفریح، خوشگذرانی، اختراع و ماجراجویی هستند، اما کارشان را هم به بهترین شکل ممکن انجام می دهند. اندی نویسنده است و تری تصویرگر. آن ها با کمک همدیگر کتاب های بامزه می نویسند...

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های داستان های خانه درختی

خانه درختی 39 طبقه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

خانه درختی 91 طبقه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

خانه درختی 65 طبقه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

خانه درختی 78 طبقه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

خانه درختی 26 طبقه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

خانه درختی 52 طبقه


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

خانه درختی 13 طبقه


برنده ی جایزه ی صنعت کتاب استرالیا سال 2012

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر