تحلیل دموکراسی در آمریکا

Democracy in America

مشخصات کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا
مترجم :رحمت الله مقدم مراغه ای
نوع جلد :جلد سخت
قطع :وزیری
شابک :978-964-445-528-5
سال انتشار شمسی :1396
سال انتشار میلادی :1835
تعداد صفحه :574
سری چاپ :4
زودترین زمان ارسال :3 اردیبهشت

در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

معرفی کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا اثر آلکسی دو توکویل | ایران کتاب

کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا، اثری نوشته ی آلکسی دو توکویل است که اولین بار در سال 1835 به انتشار رسید. آلکسی دو توکویل در بیش از 175 سال پیش، به ایالات متحده آمد تا معنا و چگونگی کارایی دموکراسی را مورد ارزیابی قرار دهد. او در این کتاب، مزایا و خطرات حکومت اکثریت را به بحث می گذارد؛ مفهومی که در نظر دو توکویل، می توانست درست به اندازه ی حکومتی سلطنتی و اشرافی، مستبدانه باشد. این پژوهشگر سیاسی توانمند، به تأثیر احزاب مختلف و رسانه ها بر دولت، و پیامدهای وجود برابری بر زندگی اجتماعی، سیاسی و اقصادی مردم آمریکا می پردازد. تفاسیر و نظرات دو توکویل در کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا آنچنان نبوغ آمیز و نافذ هستند که این اثر امروزه نیز برای علاقه مندان به مباحث مربوط به دموکراسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا

نکوداشت های کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا
de Tocqueville's classic treatise on the American way of life.
رساله ی کلاسیک دو توکویل درباره ی شیوه ی زندگی آمریکایی.
Barnes & Noble

The best ever written on democracy and the best ever written on America.
بهترین اثر نوشته شده درباره ی دموکراسی و بهترین اثر نوشته شده درباره ی آمریکا.
Amazon Amazon

Among the greatest works of nineteenth-century political writing.
در زمره ی برترین آثار سیاسی قرن نوزدهم.
The Conversation

قسمت هایی از کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا (لذت متن)
در آمریکا به ماورای آمریکا نظر داشتم، در آن جا دموکراسی را جست و جو می کردم و به تمایلات و خصوصیات و هیجانات دموکراسی توجه داشتم، و در اندیشه ی این بودم که از دموکراسی چه امیدها و چه بیم هایی می توان انتظار داشت.

هیچ چیز شگفت انگیزتر از هنر آزاد بودن نیست، اما همچنین، هیچ چیز سخت تر از آموختن چگونگی استفاده از آزادی نیست.

همه شرارت را احساس می کنند اما هیچکس جرأت یا نیروی کافی برای یافتن درمان را ندارد.