دو رساله حکومت

Two Treatises of Government

مشخصات کتاب دو رساله حکومت
مترجم :فرشاد شریعت
نوع جلد :جلد سخت
قطع :رقعی
شابک :978-964-7763-81-3
سال انتشار شمسی :1392
سال انتشار میلادی :1689
تعداد صفحه :362
سری چاپ :1
زودترین زمان ارسال :---

در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

معرفی کتاب دو رساله حکومت اثر جان لاک | ایران کتاب

کتاب دو رساله حکومت، اثری نوشته ی جان لاک است که اولین بار در سال 1689 منتشر شد. این کتاب که در ابتدا بدون نام نویسنده به چاپ رسید، اثری در حوزه ی فلسفه ی سیاسی است که مباحث خود را با انتقاد از ساختار سیاسی «پدرسالار» (نظام پادشاهی موروثی) آغاز می کند. جان لاک پس از نشان دادن نواقص و اشکالات این سیستم حکومتی، طرحی از یک نظریه ی سیاسی و اجتماعی را مطرح می کند که به نوعی، پاسخی است به نظریه ی سیاسی یکی از معاصرین خود یعنی توماس هابز. هم هابز و هم لاک بر سر این موضوع با یکدیگر هم عقیده اند که آشوب و رقابت برای بقا، وضعیت طبیعی حاکم بر جهان است اما لاک پا را فراتر می گذارد و طرحی را پیشنهاد می کند که در آن، از طریق وضع حقوقی مشخص و قراردادهایی اجتماعی می توان به این وضعیت طبیعی، نظم و چارچوب بخشید. کتاب دو رساله حکومت، اثری است که نام جان لاک را به عنوان یک نظریه پرداز سیاسی پیشگام و جریان ساز مطرح نمود.

کتاب دو رساله حکومت

نکوداشت های کتاب دو رساله حکومت
One of the most important political treatises ever written.
یکی از مهمترین رساله های سیاسی که تا به حال نوشته شده است.
Goodreads

Among the most influential writings in the history of Western political thought.
در زمره ی تأثیرگذارترین آثار در تاریخ اندیشه ی سیاسی غرب.
Yale Books

قسمت هایی از کتاب دو رساله حکومت (لذت متن)
انسان ها، همانطور که گفته شد، در ذات خود آزاد، برابر و مستقل هستند. هیچکس را نمی توان از این وضعیت خارج کرد و بدون رضایت شخصی اش، تحت قدرت سیاسی شخصی دیگر قرار داد.

در تخطی از قانون طبیعت، شخص خاطی اعلام می دارد که با قانونی به جز قانون منطق و برابری عام زندگی می کند.

قانون گذار نمی تواند قدرت وضع قوانین را بر عهده ی هیچ طرف دیگری قرار دهد. چرا که خودش، قدرتی وکالتی از طرف مردم است و آن ها که این قدرت را دارند، نمی توانند آن را به دیگران انتقال دهند.