کتاب سفرنامه مکه معظمه

Safarnameh Makkeh
(1299-1300 ق، 1261-1262 ش)
کد کتاب : 60955
شابک : 978-9644058349
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 274
سال انتشار شمسی : 1386
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 9 مرداد
قسمت هایی از کتاب سفرنامه مکه معظمه (لذت متن)
چنین می گوید بنده حقیر حاجی عبدالحسین خان افشار ارومی: بعد از مرخصی از اولیای دولت، روز چهارشنبه بیست و پنجم شهر شعبان المعظم مطابق یونت ئیل 1299 ساعت غروبی در دسته، یعنی دوازده ساعت به غروب مانده در دارالخلافه طهران، از خانه خود بیرون آمده، به ترمتاس، یعنی درشکه بی فنر که حاضر نموده بودند با جعفر بیک و نجف قلی بیک افشار سوار شده، از راه رشت عازم مکه معظمه شدم. سه رأس اسب به ترمتاس بسته بودند.