فرخ بافنده

فرخ بافنده

فرخ بافنده متولد سال 1357 نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های فرخ بافنده

کار جانبی


کنترل ذهن وراج


قدرت خلق کسب و کار نوپا


نگران نباش


زندگی در میان زندگی ها


کتاب طلایی


کتاب قرمز


شهامت ورزی در محیط کار


مدیریت استارت آپ ها


از غروب تا سپیده دم


استعدادهای واقعی شما


تاب آوری


همدلی


اثر مرکب


ذهن آگاهی


قوی سیاه


امیدواری


زندگی در جهان خودآگاه


نیمه تاریک جویندگان نور


خون آشام های آشنا


چطور نه بگوییم


ریاضیات خوشبختی


کتاب نارنجی


جوهر وجود تو


کتاب سبز


راحت باش گیر نده