عباسقلی غفاری فرد

عباسقلی غفاری فرد

عباسقلی غفاری فرد متولد سال 1330 اردیبل، نویسنده و مقاله نویس است. تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران صفويه، یکی از آثار اوست.

کتاب های عباسقلی غفاری فرد

شکار تبهکار


تاریخ سخت کشی


داریوش بزرگ


تاریخ انگلستان


آن روی سکه


آنچه گذشت


نیمه تاریک


تاریخ اروپا


فرهنگ تاریخ صفویه


مرد مرموز


اروپا پس از هیتلر


اسامه بن لادن


فرهنگ تاریخ معاصر


تاریخ ایران