سروش حبیبی

سروش حبیبی

سروش حبیبی در ۷ خرداد ۱۳۱۲ در تهران متولد شد. تحصیلات دبیرستانی را در تهران در دبیرستان فیروز بهرام به پایان رساند. از سال ۱۳۲۹ در مدرسه عالی پست و تلگراف ادامه تحصیل داد و سپس به خدمت وزارت پست و تلگراف و تلفن درآمد. در سال ۱۳۳۹ برای ادامه تحصیل به دانشکده فنی دارمشتات در آلمان رفت و به مدت سه سال به تحصیل در رشته الکترونیک و نیز یادگیری زبان آلمانی پرداخت. در وزارت پست و تلگراف رئیس دروس دانشکده مخابرات شد و در تغییر برنامه و تبدیل آن به دانشگاه مخابرات سهم عمده ای داشت، و از او به عنوان مجری طرح تشکیل مرکز تحقیقات مخابرات نیز یاد می شود. فعالیت او در زمینه ترجمه از همکاری منظم با مجله سخن آغاز شد. در سال ۱۳۵۱ پس از ۲۰ سال خدمت از وزارت پست و تلگراف و تلفن بازنشسته شد، و در انتشارات دانشگاه صنعتی آریامهر با سمت سرویراستار به کار مشغول شد و به ویراستاری چند کتاب دانشگاهی از جمله فیزیک دانشگاهی پرداخت. سروش حبیبی در سال ۱۳۵۶ به آمریکا رفت و از سال ۱۳۵۸ در فرانسه اقامت دارد.سروش حبیبی طی بیش از چهار دهه فعالیت خود در عرصهٔ ترجمهٔ آثار ادبی، دریچه تازه ای به روی خوانندگان ایرانی گشوده است، و آشنایی فارسی زبانان با نویسندگانی چون رومن گاری، آلخو کارپانتیه و الیاس کانتی از راه ترجمه های او بوده است. سروش حبیبی مترجمی چند زبانه است و از زبان های آلمانی، انگلیسی، روسی و فرانسوی به فارسی ترجمه می کند. اعتماد خوانندگان ایرانی به شیوهٔ ترجمهٔ او چنان است که هر یک از ترجمه های تازهٔ او از آثار نویسندگان مشهوری چون داستایوسکی که سال ها پیش به فارسی ترجمه شده بوده اند با استقبال خوانندگان آثار ادبی روبرو می شود.

کتاب های سروش حبیبی

زنگبار یا دلیل آخر


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

بیابان تاتارها


۲۹,۵۰۰ تومان

سیدارتها


۱۵,۰۰۰ تومان

ویولن دیوانه


۲۱,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ تومان

سونات کرویستر


۶۰,۰۰۰ تومان

پدر سرگی


۹,۰۰۰ تومان

ارباب و بنده


۱۱,۰۰۰ تومان

شیاطین (جن زدگان)


۱۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ تومان

بانوی میزبان


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

شیطان


۱۳,۵۰۰ | ۱۰,۸۰۰ تومان

همزاد


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

آناکارنینا (شومیز)


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

مرگ ایوان ایلیچ


۱۴,۰۰۰ تومان

موش ها و آدم ها


۱۴,۰۰۰ تومان

شب های روشن


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

جنگ و صلح (چهار جلدی)


۱۲۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان

قمارباز


۳۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰ تومان

آناکارنینا


۱۵۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ تومان

جنگ و صلح


۱۹۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ تومان

داستان دوست من (کنولپ)


۷,۵۰۰ | ۶,۰۰۰ تومان

ابله


۱۲۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ تومان

شب های هند


۱۰,۰۰۰ تومان

بیابان تاتارها


۱۷,۰۰۰ تومان

طبل حلبی


۶۵,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰ تومان

خداحافظ گاری کوپر


۳۳,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰ تومان

میدان ایتالیا


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

خواب نی لبک


۱۶,۵۰۰ | ۱۳,۲۰۰ تومان

کیفر آتش (برج بابل)


۵۸,۰۰۰ | ۴۶,۴۰۰ تومان

زمین انسان ها


۱۵,۰۰۰ تومان

سعادت زناشویی لیوتالستوی


۱۷,۵۰۰ | ۱۴,۰۰۰ تومان