عبدالله کوثری

عبدالله کوثری

عبدالله کوثری، مترجم، ویراستار و شاعر ایرانی در سال 1325 در همدان به دنیا می آید. وی ادبیات آمریکای لاتین را از انگلیسی به فارسی ترجمه می کند. کوثری آموزش دبستانی و دبیرستانی خویش را در همدان فرجام می دهد. سپس در رشته ی اقتصاد دانشگاه ملی (دانشگاه شهید بهشتی کنونی) مشغول تحصیل می شود. او در هنگام تحصیلات دانشگاهی سروده هایش را در سبک نو در هفته نامه ی خوشه به سردبیری احمد شاملو، و در ماه نامه ی نگین به سردبیری دکتر محمود عنایت منتشر می کند. او همچنین در شب های شعر خوشه در کنار شاعرانی چون شاملو، اخوان ثالث، مصدق، نصرت رحمانی٬ م. آزاد و دیگران شعرهای خود را می خواند. پس از پایان آموزش دانشگاهی رهسپار لندن می شود و پس از بازگشت گام در راه ترجمه ی کارهای داستانی نویسندگان آمریکای لاتین می نهد. کوثری بیش از پنجاه کتاب در دو حوزه ی ادبیات و اقتصاد ترجمه کرده است. وی در ترجمه هایش به اندیشه های نویسندگان وفادار می ماند و می کوشد که با زبانی مناسب آن ها را به خواننده منتقل کند. عبدالله کوثری در حال حاضر در مشهد زندگی می کند.

کتاب های عبدالله کوثری

زندانی لاس لوماس


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

باغ همسایه


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

حکومت نظامی


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

نبرد


۳۲,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ تومان

کنستانسیا


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

چرا ادبیات؟


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

آیسخولوس


۵۶,۰۰۰ | ۴۴,۸۰۰ تومان

اعتماد


۲۵,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ تومان

جنگ آخرزمان


۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ تومان

ریچارد سوم


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

آئورا


۱۶,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۰ تومان

پوست انداختن


۷۴,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰ تومان

مرگ در آند


۴۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ تومان

گرینگوی پیر


۱۲,۰۰۰ تومان

در جستجوی فردی


۱۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ تومان

سرگذشت سورئالیسم


۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۴۰۰ تومان

ایران جامعه کوتاه مدت


۱۸,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰ تومان

سور بز


۹۵,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ تومان

عیش مدام


۹,۵۰۰ تومان