عبدالله کوثری

عبدالله کوثری

عبدالله کوثری، مترجم، ویراستار و شاعر ایرانی در سال 1325 در همدان به دنیا می آید. وی ادبیات آمریکای لاتین را از انگلیسی به فارسی ترجمه می کند. کوثری آموزش دبستانی و دبیرستانی خویش را در همدان فرجام می دهد. سپس در رشته ی اقتصاد دانشگاه ملی (دانشگاه شهید بهشتی کنونی) مشغول تحصیل می شود. او در هنگام تحصیلات دانشگاهی سروده هایش را در سبک نو در هفته نامه ی خوشه به سردبیری احمد شاملو، و در ماه نامه ی نگین به سردبیری دکتر محمود عنایت منتشر می کند. او همچنین در شب های شعر خوشه در کنار شاعرانی چون شاملو، اخوان ثالث، مصدق، نصرت رحمانی٬ م. آزاد و دیگران شعرهای خود را می خواند. پس از پایان آموزش دانشگاهی رهسپار لندن می شود و پس از بازگشت گام در راه ترجمه ی کارهای داستانی نویسندگان آمریکای لاتین می نهد. کوثری بیش از پنجاه کتاب در دو حوزه ی ادبیات و اقتصاد ترجمه کرده است. وی در ترجمه هایش به اندیشه های نویسندگان وفادار می ماند و می کوشد که با زبانی مناسب آن ها را به خواننده منتقل کند. عبدالله کوثری در حال حاضر در مشهد زندگی می کند.

کتاب های عبدالله کوثری

خلیل ملکی


صنعت و امپراتوری


گرینگوی پیر


زندانی لاس لوماس


باغ همسایه


ریشه های رومانتیسم


کنستانسیا


خاطرات پس از مرگ براس کوباس


چرا ادبیات؟


اعتماد


جنگ آخرزمان


مرگ در آند


روانکاو و داستان های دیگر


نبرد


کارلوس فوئنتس


استاد شیشه ای


ریچارد سوم


زندگی نامه ی آیزایا برلین


گفتگو در کاتدرال


ائوریپیدس


ادم اسمیت


تامس مور


ویرژیل


حکومت نظامی


پوست انداختن


هومر


آئورا


کینکاس بوربا


سنکا


ببر پشت دروازه


در جستجوی فردی


سرگذشت سورئالیسم


ایران جامعه کوتاه مدت


آیسخولوس


دن کاسمورو


سور بز


عیش مدام