قاسم روبین

قاسم روبین

قاسم روبین مترجم ایرانی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز کرده و تاکنون در حوزه ترجمه داستان، نقد سینمایی و به خصوص نقاشی به کارش ادامه داده است.

کتاب های قاسم روبین

پاریس دوراس


۱۲,۵۰۰ تومان

ساوانا بای


۸,۵۰۰ تومان

عاشق


۱۲,۰۰۰ تومان

نوع بشر


۳۹,۵۰۰ تومان

گفتا که خراب اولی


۱۲,۰۰۰ | ۹,۶۰۰ تومان

نایب کنسول


۱۳,۰۰۰ تومان

درد


۱۶,۰۰۰ تومان

نگاه و صدا


۱۲,۰۰۰ تومان

نقاشی از منظره


۱۱,۰۰۰ تومان

نقاشی با آبرنگ


۲۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰ تومان

فیلمنامه فروید


۳۵,۰۰۰ تومان