قاسم روبین

قاسم روبین

قاسم روبین مترجم ایرانی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز کرده و تاکنون در حوزه ترجمه داستان، نقد سینمایی و به خصوص نقاشی به کارش ادامه داده است.

کتاب های قاسم روبین

تابستان 80


عشق


درد


شاهکار هنری چیست؟


گفت و گوی دوراس / گدار


پاریس دوراس


شیدایی لل. و. اشتاین


عاشق


نوع بشر


نایب کنسول


ابان،سابانا،داوید


نوشتن و همین و تمام


گفتا که خراب اولی


مکان های مارگریت دوراس


ساوانا بای


نگاه و صدا


نقاشی از منظره


نقاشی از روی آثار مشاهیر


روش نقاشی سومی


نقاشی با آبرنگ


اصول نقاشی با رنگ روغن


نقاشی با مداد رنگی


کامیون


کارنامه فرانچسکو رزی


حیات مجسم


لاموزیکا و لاموزیکای دوم


باغ گذر


فیلمنامه فروید


باران تابستان