قاسم روبین

قاسم روبین

قاسم روبین مترجم ایرانی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز کرده و تاکنون در حوزه ترجمه داستان، نقد سینمایی و به خصوص نقاشی به کارش ادامه داده است.

کتاب های قاسم روبین

شاهکار هنری چیست؟


گفت و گوی دوراس / گدار


پاریس دوراس


ساوانا بای


عاشق


نوع بشر


ابان،سابانا،داوید


نوشتن و همین و تمام


گفتا که خراب اولی


نایب کنسول


درد


مکان های مارگریت دوراس


شیدایی لل. و. اشتاین


نگاه و صدا


نقاشی از روی آثار مشاهیر


روش نقاشی سومی


نقاشی از منظره


نقاشی با آبرنگ


اصول نقاشی با رنگ روغن


نقاشی با مداد رنگی


کامیون


کارنامه فرانچسکو رزی


حیات مجسم


لاموزیکا و لاموزیکای دوم


باغ گذر


فیلمنامه فروید


باران تابستان