قاسم روبین

قاسم روبین

قاسم روبین مترجم ایرانی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز کرده و تاکنون در حوزه ترجمه داستان، نقد سینمایی و به خصوص نقاشی به کارش ادامه داده است.

کتاب های قاسم روبین

باغ گذر


ابان،سابانا،داوید


ساوانا بای


عاشق


آخرین مدل زنده


عشق


نایب کنسول


شیدایی لل. و. اشتاین


درد


پنهان در خانه دیوانگان


یک سال بعد


ایام آموختن


نوع بشر


گفت و گوی دوراس / گدار


نوشتن و همین و تمام


تابستان 80


باران تابستان


پاریس دوراس


فیلمنامه فروید


گفتا که خراب اولی


مکان های مارگریت دوراس


نگاه و صدا


نقاشی از روی آثار مشاهیر


روش نقاشی سومی


نقاشی از منظره


نقاشی با آبرنگ


نقاشی با مداد رنگی


اصول نقاشی با رنگ روغن


ماندگار


کامیون


کارنامه فرانچسکو رزی


حیات مجسم


باغ گذر


ژیگا ورتوف


حقیقت و افسانه


فرانسیس بیکن


ترکیب رنگ