قاسم روبین

قاسم روبین

قاسم روبین مترجم ایرانی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۷ آغاز کرده و تاکنون در حوزه ترجمه داستان، نقد سینمایی و به خصوص نقاشی به کارش ادامه داده است.

کتاب های قاسم روبین

یک سال بعد


باغ گذر


باران تابستان


ایام آموختن


تابستان 80


عشق


گفت و گوی دوراس / گدار


درد


عاشق


شاهکار هنری چیست؟


پاریس دوراس


شیدایی لل. و. اشتاین


فیلمنامه فروید


نایب کنسول


ابان،سابانا،داوید


نوشتن و همین و تمام


گفتا که خراب اولی


نوع بشر


مکان های مارگریت دوراس


ساوانا بای


نگاه و صدا


نقاشی از روی آثار مشاهیر


روش نقاشی سومی


نقاشی از منظره


نقاشی با آبرنگ


نقاشی با مداد رنگی


اصول نقاشی با رنگ روغن


کامیون


کارنامه فرانچسکو رزی


حیات مجسم


لاموزیکا و لاموزیکای دوم


باغ گذر


باران تابستان