مصطفی مفیدی

مصطفی مفیدی

مصطفی مفیدی، مترجم ایرانی، در سال ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمده است. او از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است. او کار ترجمه را با برگرداندن متون علمی از سال ۱۳۴۲ آغاز کرده است. او در دو دهة به ادبیات دستانی رو آورد. نخستین ترجمهٔ او در حوزه رمان، شوان ها، اثر اونوره دو بالزاک است که در سال ۱۳۷۲ در تهران به چاپ رسیده است. او از جمله مترجمانی است که به ادبیات آمریکای لاتین پرداخته است. او اولین مترجم آثار ارنستو ساباتو، روشنفکر و مبارز آرژانتینی و برنده جایزه میگل دو سروانتس و سرپرست کمیته حقیقت یاب درباره ناپدید شدگان در رژیم نظامی دهه هفتاد آرژانتین به زبان فارسی است. از مصطفی مفیدی ترجمه های بسیاری در ایران به چاپ رسیده، همچون: رودهای ژرف: همراه با پی گفتاری از ماریو بارگاس یوسا، تونل، نوشتهٔ ارنستو ساباتو، امتحان نهایی نوشتهٔ خولیو کورتاسار، درباره قهرمانان و گورها نوشتهٔ ارنستو ساباتو، خویشاوندان دور، از کارلوس فوئنتس، تاوان، از یان مک ایوان، شنبه و سگ های سیاه هر دو اثر یان مک ایوان( در انتظار مجوز)، فرشتۀ ظلمت، از ارنستو ساباتو( در انتظار مجوز) ، پردۀ تورتیلا، از تی. جی. بویل، نویسندۀ آمریکایی ( در انتظار مجوز ). آثار دیگر این مترجم در زمینۀ روانشناسی و به طور کلی علوم انسانی و علم محض در زیر می آیند.

کتاب های مصطفی مفیدی

قهرمانان و گورها


تونل


پژواک برانگیز


فرشته ی ظلمت


شنبه


امتحان نهایی


رودهای ژرف