سعید دوج

سعید دوج

کتاب های سعید دوج

آقای مرسدس


بیگانه


موسسه


شدن


ارتفاع


خوشه های خشم


ناتور دشت


موش ها و آدم ها


بیشتر بخوانید

ناتور دشت، صدای بیگانگی با دنیای پیرامون

کتاب ناتور دشت اثر جی. دی. سلینجر، یکی از پرطرفدارترین و جنجال برانگیزترین رمان ها در ادبیات آمریکا است