حبیب گوهری راد

حبیب گوهری راد

کتاب های حبیب گوهری راد

داستانی که هیچ کس دوست نداشت


کوری


آدمکش کور


بیست اثر از چخوف


سرگذشت ندیمه


توقف در مرگ


سه اثر از کاترین پاندر


ملکه کافر نفرتیتی


گریه ی آرام


بینایی


بیشتر بخوانید

سرگذشت آزادی در دنیایی پادآرمانی

داستان «سرگذشت ندیمه» از آثار بسیار مطرح اتوود است که با وجود انتقادهای فراوان در سال ۱۹۸۵ منتشر شد.