حبیب گوهری راد

حبیب گوهری راد

کتاب های حبیب گوهری راد

داستانی که هیچ کس دوست نداشت


آدمکش کور


کوری


سرگذشت ندیمه


بیست اثر از چخوف


توقف در مرگ


سه اثر از کاترین پاندر


ملکه کافر نفرتیتی


گریه ی آرام


بینایی


بیشتر بخوانید

سرگذشت آزادی در دنیایی پادآرمانی

داستان «سرگذشت ندیمه» از آثار بسیار مطرح اتوود است که با وجود انتقادهای فراوان در سال ۱۹۸۵ منتشر شد.