حبیب گوهری راد

حبیب گوهری راد

کتاب های حبیب گوهری راد

آدمکش کور


کوری


توقف در مرگ


سرگذشت ندیمه


بیست اثر از چخوف


سه اثر از کاترین پاندر


گل ها را بچین کودکان را بکش


بینایی


توقف در مرگ


بیشتر بخوانید

سرگذشت آزادی در دنیایی پادآرمانی

داستان «سرگذشت ندیمه» از آثار بسیار مطرح اتوود است که با وجود انتقادهای فراوان در سال ۱۹۸۵ منتشر شد.