حبیب گوهری راد

حبیب گوهری راد

کتاب های حبیب گوهری راد

کوری


بیست اثر از چخوف


صد سال تنهایی


سرگذشت ندیمه


توقف در مرگ


شغل من خواب دیدن است


آدمکش کور


سه اثر از کاترین پاندر


ملکه کافر نفرتیتی


سلطانه ای با جورابهای پاره


پرنده باز


گریه ی آرام


بینایی


بیشتر بخوانید

سرگذشت آزادی در دنیایی پادآرمانی

داستان «سرگذشت ندیمه» از آثار بسیار مطرح اتوود است که با وجود انتقادهای فراوان در سال ۱۹۸۵ منتشر شد.